Opleidingen details Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Traumasensitief werken met kinderen en jongeren (ID nummer: 407879)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

Inhoud seminar

In dit seminar is de focus voornamelijk gericht op trauma’s die veroorzaakt worden door verliessituaties zoals onverwacht of dramatisch overlijden, scheiding door allerlei oorzaken (zoals ziekte, uithuisplaatsing, detentie, vluchten, vechtscheiding), getuige zijn van levensbedreigende situaties(ongeluk, brand, oorlog) enz. Trauma veroorzaakt door seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing valt buiten het kader van het seminar.

Tijdens het seminar krijg je informatie over wat trauma bij kinderen en jongeren inhoudt. Hoe wordt trauma veroorzaakt, wat doet dat in het lichaam, hoe reageert het lichaam? Je leert oog te krijgen voor traumareacties en sensitiviteit te ontwikkelen voor de behoefte van het getraumatiseerde kind. Hoe kun je het zenuwstelsel tot rust brengen waardoor het kind het eigen denken, voelen en doen weer kan inschakelen en in staat is om informatie op te nemen. Welke mogelijkheden heb je om de opgeslagen spanning te ontladen met behulp van ademhaling, creatieve activiteiten, beweging en lijf en zo de weerbaarheid te vergroten?

Thema’s die aan bod komen

  • Oorzaken en achtergronden van trauma
  • Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief van kinderen
  • Trauma en het brein
  • Hechting als basis
  • Hoe te handelen na het trauma
  • Zelfregulatie stimuleren
  • Activiteiten om kinderen en jongeren te leren aarden, zintuigelijk- en lichamelijk bewustzijn te ontwikkelen en zich meer te kunnen verbinden
  • Verliesgeoriënteerde trauma’s zoals medisch trauma, overlijden en allerlei vormen van scheiding.

Doel

Na afloop hebben de deelnemers kennis van trauma- en traumareacties bij kinderen en jongeren. Ze weten wat de impact van hechting is en weten basaal hoe het brein hierbij functioneert. Ze kunnen eenvoudige oefeningen inzetten om kinderen te leren aarden, hun sensaties te voelen en het brein te kalmeren.

De doelgroep bestaat uit professionals (o.a. uit het onderwijs, de hulpverlening en de zorg) die meer willen weten over wat trauma bij kinderen en jongeren inhoudt.
12
Nee
450
Bestand 
pe.docx50 KB
Hoofdniveau
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Opleidings- trainings- en adviesbureau op het gebied van omgaan met verliessituaties in de brede zin (dood, echtscheiding, verlies gezondheid, verlies werk, enz)

Spoorlaan 9c
5591 HT
Heeze
Ranger 32
5591 PV
Heeze
040-2260450
Selecteer een bestand aub.