Opleidingen details KinderFocusCentrum Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding tot Focusbegeleider (ID nummer: 407854)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd7515-9-2020 t/m 14-9-2021

FOCUSBEGELEIDER        

 • Een focusbegeleider kan iemand die nog onbekend is met het focussen, het focussen aanleren en zo iemand begeleiden in zijn of haar proces, in een therapeutische setting.

Nadere toelichting:

EINDTERMEN/VAARDIGHEDEN FOCUSBEGELEIDER

Een focusbegeleider beschikt over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden. Zij/hij: 

 

 • kan helder uitleggen (in een-op-een situatie)  wat focussen is
 • weet in te schatten wanneer zij/hij iemand beter naar een psychotherapeut of andere hulpverlener kan doorverwijzen
 • weet een veilige sfeer te creëren voor de focusser en diens felt sense
 • legt voor de start van een sessie uit welke verantwoordelijkheid de focusser zelf heeft en welke rol de begeleider heeft
 • heeft een niet-oordelende en niet-sturende houding in het begeleidingsproces.
 • is aanwezig voor de focusser, met aandacht en respect, open voor alles wat er komt
 • helpt de focusser om zelf een focussende houding te ontwikkelen ten opzichte van alles wat er daar vanbinnen aanwezig is.
 • helpt de focusser een relatie op te bouwen met dat wat er is, zodat dat iets zich uitgenodigd voelt meer van zichzelf te laten zien, horen of voelen.
 • biedt structuur, maar laat zich leiden door het proces van de focusser
 • ondersteunt het proces van de focusser, geeft suggesties maar laat die even makkelijk weer vallen als ze niet blijken te helpen
 • weet met suggesties de focusser te helpen het proces weer op gang te brengen als dat stagneert, zo nodig met heel kleine stapjes
 • kan eigen reacties en emoties tijdens het proces van de ander herkennen en tijdelijk opzij zetten, zodat het proces van de focusser er niet door beïnvloed wordt
 • respecteert de grenzen die de focusser aangeeft
 • weet de eigen grenzen te herkennen en te bewaken
 • kan in alle openheid bij het proces van de focusser zijn, zonder haar/hem te willen “redden” of haar/zijn problemen op te willen lossen
 • herkent overdrachtsituaties en kan er samen met de focusser mee omgaan
 • eigen fouten toegeven

 

Therapeuten die Focuscursussen 1 t/m 4 hebben gevolgd en kinderfocuscoaches

• KinderFocusCoach 1, 10 dagen (of vergelijkbaar in overleg) of
• Focsusing 1 t/m 4 (of vergelijkbaar in overleg)
• Beschikken over een focusmaatje gedurende de opleiding
• Certificaat Workshop Focussen en Dromen (2dagen)
• Certificaat Workshop Focussen en de Innerlijke Criticus (1 dag)
• Certificaat Workshop Focussen en Het Kind Vanbinnen (1dag)
De workshops kunnen ook gedurende de opleiding gevolgd worden.

HET CURSUS-GEDEELTE bestaat uit:
• 10 Groepsbijeenkomsten van 5 uur ( van 11 tot 4 uur)
• 2 Individuele afspraken van 1 uur
42
Ja
120
• Tijdsinvestering voor de cursist: ongeveer 11/15 uur per maand.
• Lesdagen 2020/21 10 dinsdagen: 15/9, 13/10, 10/11, 8/12, 12/1, 9/2, 9/3,6/4, 18/5, 15/6
• N. B. EXTRA BEGELEIDING WORDT APART IN REKENING GEBRACHT.

(HUIS)WERK VOOR DE CURSIST
• Het opstellen en bespreken van een zelfportret (nadere toelichting zie
• Het opnemen van 8 focussessies van plm. een half uur, op geluid en/of beeld met in totaal min. 3 mensen die nog niet of nauwelijks bekend zijn met Focussen.
• Een letterlijke weergave maken van elke sessie, voorzien van leervragen
• Het schrijven van reflectieverslagen n.a.v. de groepsbijeenkomsten
• Het lezen van elkaars sessie-verslagen
• Het lezen van elkaars zelfportret en reflectie-verslagen
• Het bestuderen van literatuur (boeken/artikelen over Focussen en raakvlakken met andere disciplines)
• Het regelmatig oefenen met een focusmaatje
• Het ontwikkelen van een eigen focusstijl waarbij feedback van docent(en) en medecursisten betrokken wordt.
1650
• Kosten in 2020: €1980 bij vergoeding door de werkgever (€1650 voor particulieren), inclusief materialen, koffie thee en lunch.
• De opleiding is btw vrijgesteld.
• N. B. EXTRA BEGELEIDING WORDT APART IN REKENING GEBRACHT.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd11:00 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Opleiding tot KinderFocusCoach. Een Post HBO opleiding ontwikkeld voor maatschappelijkwerkers, kindertherapeuten, leerkrachten en pedagogische hulpverleners.

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect en het vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de KinderFocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit. Focusing, ontwikkeld door Eugene Gendlin, en hoe je dit praktisch kunt toepassen dataat de opleiding centraal.
Hoofdweg 243
8475 CA
Nijeholtpade
Hoofdweg 243
8475 CA
Nijeholtpade
0561-689190
Selecteer een bestand aub.