Opleidingen details Landelijk Expertisecentrum Sterven

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Intensieve ’Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau (ID nummer: 407837)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd756-10-2020 t/m 5-10-2021

In de intensive 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau wordt de student intensief voorbereid op de begeleiding van stervenden, vanuit de eigen kwaliteiten en expertise. Verbinding met en verdieping in het eigen proces zijn daarbij uitgangspunt. Het eerste deel van de opleiding bereidt voor op de kernvraag hoe de student zich verhoudt tot sterven en sterfelijkheid, en wat dat betekent voor de relatie met hem of haarzelf, met patiënten, cliënten, bewoners, gasten of naasten. Het tweede deel gaat over het aangaan van een dialoog over het naderende levenseinde, het maken van verbinding wanneer sterven aan de orde is en spirituele zorg op het sterfbed.
 

Na afloop van de intensieve 'Omgaan met Sterven op post-HBO niveau

 • Heeft de student inzicht in de fysieke en niet-fysieke processen en factoren die een rol spelen bij sterven;
 • Heeft de student inzicht in het verloop van het stervensproces en is in staat de gelaagdheid van dit proces te herkennen en te duiden;
 • Heeft de student inzicht in de eigen rol aan het sterfbed en onderkent eigen behoeften en drijfveren;
 • Heeft de student zicht op eigen kracht en kwetsbaarheid;
 • Kan de student diepgaand reflecteren op sterven en sterfelijkheid en heeft een autonome visie ontwikkeld op sterven en dood;
 • Is de student in staat te onderkennen wat van hem/haarzelf is en wat van de ander als het gaat om (geloofs)overtuigingen, angsten, onzekerheden, verlangens;
 • Heeft de student inzicht in de uiteenlopende manieren/patronen waarop mensen zich verhouden tot het levenseinde;
 • Heeft de student inzicht in de beleving en behoeften van stervenden en hun naasten; 
 • Heeft de student openheid en begrip ontwikkeld voor levenseinde-ervaringen, veranderend gedrag en taalgebruik die erop duiden dat ziekte en ouderdom overgaan in een voorbereiding op de dood;
 • Is de student in staat existentiële/spirituele pijn op het sterfbed te herkennen, erkennen en accepteren;
 • Kan de student in gesprek cq verbinding komen met stervenden en families om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken, afgestemd op de ander;
 • Kan de student adequaat omgaan met het gesprek over maatschappelijke thema’s als euthanasie en orgaandonatie, maar ook met weerstand en kritiek in dit kader;
 • Heeft de student inzicht in de maakbaarheidsgedachte en de gevolgen daarvan;
 • Kan de student reflecteren op het eigen functioneren en professioneel handelen.

 

Beeldende- en muziektherapeuten die te maken hebben met patiënten die gaan sterven.
54
Ja
169
huiswerkopdrachten, afrondend werkstuk, literatuurstudie
1775
inclusief reader, koffie, thee, lunch en versnaperingen
Hoofdniveau
Muziektherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 16:30
LocatieCapelle aan den IJssel (NL) (Toon kaart)

In onze Westerse samenleving bestaat een gebrek aan kennis over sterven waardoor er veel ongemak en angst is. Wij zijn er om op grote schaal kennis, wijsheid en ervaring beschikbaar te maken om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor iedere stervende. Dat doen we door inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces en door het bevorderen van kennis over sterven.

Wij richten ons op een ieder die wil (leren) omgaan met sterven voor zichzelf of om iemand anders bij te staan. Dat kan zijn als de naaste van iemand die met een levensbedreigende ziekte wordt geconfronteerd, als vrijwilliger of beroepskracht in de terminale zorg, als zorgverlener in de medische wereld of als de hulpverlener die in 2020 over een zekere basiskennis stervensbegeleiding dient te beschikken. Wij zijn er voor iedereen.
Jacques Dutilhweg 599
3065JH
Rotterdam
0857609850
Selecteer een bestand aub.