Opleidingen details Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2020 (ID nummer: 407801)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3612-11-2020 t/m 11-11-2021

Volgens de principes van de cursussen (Battelfield) Advanced Trauma Life Support ((B)ATLS) en Emergency Management of Severe Burns (EMSB) wordt een cursusdag georganiseerd voor geneeskundig personeel van Defensie. Het betreft een samenwerkingsverband van Defensie en de Nederlandse Brandwondenstichting.

Militair artsen en verpleegkundigen die worden uitgezonden dienen gedegen voorbereid te zijn op de behandeling van brandwonden. Aangezien de capaciteit van de EMSB tekort schiet om allen de EMSB te laten volgen is door Defensie en de Brandwondenstichting samen een product ontwikkeld waarin de volledige theorie van de EMSB aan bod komt, maar niet de intensieve hands-on begeleiding.

Er zijn twee doelgroepen, artsen en verpleegkundigen. De integrale behandeling van brandwondenslachtoffers wordt gezamenlijk behandeld. Daarna komen diverse onderwerpen per doelgroep aan bod.

Onderwerpen. Opening/inleiding. Eerste hulp en opvang, in samenhang met EMSB en (B)ATLS. Inhalatietrauma en behandeling. Shock en vochtbeleid. TVLO en diagnostiek van de brandwond. Lezing over lokale wondbehandeling: zalven en verbanden. Wanneer opereren en welke techniek. Een overzicht van de operatieve mogelijkheden en de indicatie.

Workshops:

Triage & transport & damage control casuïstiek
 
Verbandwissel en wondverzorging/ blaarbehandeling en verbinden.
   
Herkennen en behandelen van complicaties

 Diepte en percentage van brandwonden bepalen infuus berekenen m.b.v. lotuscasuistiek
    
Kindergeneeskundige aspecten bij brandwonden
    
Leerdoelen. De arts/verpleegkundige heeft inzicht in de epidemiologie van brandwonden zowel in de civiele Nederlandse situatie als in militaire context. De arts/verpleegkundige kent de principes van eerste hulp en opvang van brandwondenpatiënten volgens de (c)ABCDE principes uit de (B)ATLS en EMSB. De arts/verpleegkundige kent de effecten en behandelingsprincipes van inhalatietrauma. De arts/verpleegkundige kent de oorzaken en verschijnselen van shock bij brandwondenpatiënten en kent de principes van het vochtbeleid in die situaties. De arts/verpleegkundige kan de diepte van een brandwond beoordelen en aangeven hoeveel procent van het lichaamsoppervlak verbrand is. De arts/verpleegkundige kent de principes van behandeling van brandwonden, inclusief escharotomie. De arts/verpleegkundige kent de specifieke problemen bij kinderen met brandwonden.

De cursus wordt aan het eind van de dag geevalueerd en getoetst met behulp van meerkeuzevragen.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Deelnemers zijn allen werknemer van Defensie en betalen geen inschrijfgeld.
Tijd08:30 - 16:30
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Het Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum is de aanbieder van geneeskundige opleidingen aan militair personeel. Het verzorgt o.a. de opleiding tot Algemeen Militair Arts (2 jaar) en diverse nascholingsmodules voor militair artsen in de eerste en tweede lijn.

 

Korporaal van Oudheusdenkazerne DGOTC, BVVAM, geb 4 Noodweg 37
1213 PW
Hilversum
Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum BVVAM Sr mdw relatiebeheerder MPC 51A Postbus 155
1230 AD
Loosdrecht
+31355774292
Selecteer een bestand aub.