Opleidingen details Universiteit Maastricht, O&O
Training voor mentoren masterportfolio geneeskunde (ID nummer: 407792)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 362-11-2020 t/m 1-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De trainingen maken deel uit een serie van 3 bijeenkomsten die aangeboden wordt aan mentoren die een rol vervullen bij begeleiding van studenten in de klinische fase van hun opleiding.

Bijeenkomst 1. Nieuwe mentoren worden geinformeerd over de taken van de mentor in de masterfase geneeskunde.

Er zal worden ingegaan op:
*Portfolio en gebruik van het portfolio
*Demonstratie EPASS
*Het coachen van studenten in zelfsturend leren
*Opstellen van leerplannen c.q. startdocumenten
*Voeren van een voortgangsgesprek


Bijeenkomst 2: voorbereiding op de beoordelingsgesprekken T1 (Toetsmoment 1).

Beoordelingsgesprek T1 vindt plaats zo snel mogelijk nadat student de beide co-schappen Beschouwend en Snijdend heeft doorlopen en dient in elk geval te zijn afgerond vóór aanvang van eerstvolgend reguliere co-schap of maximaal 12 weken na afsluiting van het tweede reguliere co-schap.

Doel van het beoordelingsgesprek:
*Terugblik op de competentie-ontwikkeling van de student en het bespreken hiervan met de student, aan de hand van richtlijnen m.b.t. eisen die op dat moment aan de student gesteld kunnen worden.
*Het formuleren en schriftelijk vastleggen van een beoordelingsadvies aan de Masterbeoordelingscommissie (cie. van examinatoren) dat ten grondslag ligt aan beslissingen over studievoortgang en toekenning studiepunten.
*Formuleren van een SMART geformuleerd plan van aanpak voor de komende periode en eventuele remediëringsadviezen.

 

Bijeenkomst 3 - Toetsmoment 2 (T2)
Het doel van deze sessie is het bespreken van en oefenen met essentiële mentorvaardigheden ten behoeve van de begeleiding van studenten in masteropleiding geneeskunde. De inhoud van de training is gebaseerd op onderzoek naar effectieve mentoring enerzijds, evaluatiegegevens uit de eigen opleiding en persoonlijke ervaringen van mentoren anderzijds. Na een interactieve presentatie over theoretische achtergronden bij mentoraat, mentorvaardigheden en coaching, zullen de deelnemers op basis van concrete (eigen) ervaringen en kritische incidenten discussiëren over strategieën in student-coaching en krijgen ze de mogelijkheid specifieke vaardigheden in oefensituaties in de praktijk te brengen.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
De Medische Faculteit in Maastricht betaalt de kosten
Locatie Maastricht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Introductietraining nieuwe mentoren202-11-202016:00 - 18:00
T1 - beoordelen van competentie-ontwikkeling222-02-202116:00 - 18:00
T2212-04-202116:00 - 18:00

Het betreft de Universiteit Maastricht, Faculteit Health, Medicine and Life Science afdeling Geneeskunde. Binnen de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) bevindt zich de taakgroep Docentprofessionalisering (DocProf). Deze taakgroep ontwikkelt, coordineert en draagt zorg voor de uitvoering van workshops en trainingen voor docenten betrokken bij het onderwijs van de opleiding voor geneeskunde. De accreditatievraag richt zich in eerste instantie op twee trainingen die momenteel aangeboden worden voor docenten/ begeleiders die betrokken zijn bij het masterdeel van de opleiding en in de nabije toekomst ook voor vervolgopleidingen specialisten. Het betreft de Basistraining Clinical Teaching en de Basistraining Toetsen op de werkplek.

 

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
Postbus 616
6200 MD
Maastricht
043-3885751