Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma’s (ID nummer: 407719)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

Ervaring leert dat diagnostiek bij asielzoekers, vluchtelingen en migranten vraagt om een specifieke aanpak om de diagnose goed te kunnen stellen. De diagnostiek en behandeling van asielzoekers en vluchtelingen is voor de behandelaar net zo ingewikkeld als voor de patiënt. Dat maakt het vaak erg moeilijk om de problematiek, zoals een PTSS of een depressie, juist te diagnosticeren en de klachten van vluchtelingen goed te behandelen. Schaamte voor hun problematiek en angst voor onbegrip voor hun klachten in combinatie met culturele verschillen en taalbarrières, zijn vaak de oorzaak dat het moeilijk is om de juiste diagnose te stellen en passende hulp te bieden. Ook presenteren klachten zich soms anders dan wij het gewend zijn. Trauma’s uiten zich bijvoorbeeld vaak in andere, lichamelijke klachten dan wij bij patiënten met een westerse achtergrond zien.

Binnen de cursus besteden we specifiek aandacht aan de benadering in de relatie, de communicatie, obstakels in het contact, taal en context. De obstakels in de diagnostiek en behandeling worden in drie categorieën ingedeeld, namelijk: Relationeel, Professioneel en Contextueel. In deze cursus leer je hoe je deze indeling kunt hanteren voor jezelf en voor de cliënt zodat jullie beiden meer begrip en grip krijgen. De cursus heeft als doel het vergroten van therapietrouw, het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt en het verminderen van drop-out.

We oefenen met het stellen van een passende diagnose waarbij rekening wordt gehouden met de context van culturele verschillen en de ‘wij’ cultuur waarin het gezin en de familie centraal staan. We gaan in op het belang van het betrekken van het systeem bij het stellen van de diagnose. Ook lichten we de betekenis van trauma en rituelen voor de diagnostiek toe.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

Wat leer je?

  • de betekenis van cultuur georiënteerde intake en diagnostiek
  • hoe en waarom somatische en psychosomatische klachten zich uiten als het zou kunnen gaan om psychiatrische problematiek
  • leren omgaan met cliënten die zich afgewezen en buitengesloten voelen
  • inzicht in positie eigen identiteit t.o.v. context; activeren en eigen verantwoordelijkheid
  • inzicht in de betekenis van aannames en labelen binnen eigen referentiekader en de dilemma's die daarmee samenhangen
  • afweging leren maken voor een behandelkeuze passend bij de cliënt en samenhangend met je eigen cultuur georiënteerde attitude als behandelaar
  • de cliënt te motiveren tot behandeling en eventuele medicatie, met aandacht voor de cultuur georiënteerde attitude van jezelf als behandelaar
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
310
incl. digitale literatuur en lunch, excl. eventuele boeken
Hoofdniveau
Psychotherapie en Psychiatrie
Transculturele Psychiatrie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.