Opleidingen details Healthwise, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Management & Economie in Zorg en Welzijn (ID nummer: 407677)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 34029-10-2020 t/m 28-10-2021

Het 7-daagse programma Management & Economie in Zorg en Welzijn is ontwikkeld door het expertisecentrum Healthwise van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met ZorgpleinNoord en de Aletta Jacobs School of Public Health. Het programma wordt gezamenlijk met de University of Groningen Business School georganiseerd. De leergang richt zich op (aankomende) leidinggevenden in de zorg die invloedrijker willen worden in hun werk om daarvan zowel zichzelf, de organisatie als de cliënten of patiënten te laten profiteren. De leergang zal worden gehouden op de Zernike Campus in Groningen en vindt plaats van oktober 2020 tot en met maart 2021.

Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste van de wereld behoort, staan we  toch voor grote uitdagingen. Het betaalbaar houden van Zorg en Welzijn is daar één van. In de praktijk spelen economische afwegingen dan ook een steeds grotere rol. Daarnaast wordt de burger, cliënt of patiënt steeds meer geacht de regie over de eigen gezondheid te nemen. Dergelijke ingrijpende veranderingen zetten Zorg- en Welzijnsinstellingen (verder) onder druk.  De deelnemers van dit programma leren om met deze veranderingen en innovaties om te gaan in hun organisatie. Van managers en leidinggevenden wordt verwacht dat zij leiderschapsvaardigheden tonen en actuele kennis hebben van de economische en bedrijfskundige aspecten van de sector. Deze kennis biedt ons 7-daags programma Management & Economie in Zorg en Welzijn. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden zijn direct toe te passen in de eigen werkomgeving.

De bijeenkomsten worden geleid door top-onderzoekers en top-docenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tevens zijn er gastsprekers uit wetenschap en praktijk en zal er via interactieve opdrachten zowel cognitief als praktisch aan opdrachten worden gewerkt. In de leergang delen wij de onderwijskundige visie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde; Research Driven Education. Dit betekent dat in de leergang de overdracht van basisbegrippen in de economie en bedrijfskunde wordt vervlochten met lopend en afgerond onderzoek van de docenten.

In aanvulling op de bedrijfskundige en economische thema's in de leergang is een belangrijke rol weggelegd voor een leiderschapsvaardighedentraject. Deze component wordt verzorgd door een ervaren professionele coach met een wetenschappelijke en praktische achtergrond. Om een nauwe aansluiting te creëren met de praktijk, en wensen en behoeften van de cursisten wordt veel gebruik gemaakt van casussen. De trainingen vinden plaats op 3 middagen - verspreid over de loopduur van de cursus - en kennen tal van verschillende werkvormen (theorie, maar vooral experimenteren, doen in de praktijk en reflecteren). Diverse onderwerpen zoals inspirenrend leiding geven, effectief communiceren, teamfunctioneren en omgaan met verschillen komen aan bod. 

Na de leergang te hebben doorlopen zijn de cursisten in staat om de bedrijfskundige en economische processen in hun organisatie te begrijpen en te beïnvloeden. Zij hebben een duidelijk begrip van hoe de verschillende aspecten samenhangen en zijn in staat om hun eigen leiderschapsstijl te benoemen en middels deze stijl invloed uit te oefenen in hun organisatie.

De cursistent ronden de leergang af door voor elke module de bijbehorende opdrachten te maken en voor het leiderschapsvaardighedentraject een korte reflectie op het geleerde en de doorgemaakte groei te presenteren. Bij succesvolle afronding krijgen de cursisten een certificaat van de University of Groningen Business School en accreditatie-uren.

(Meerdaagse) Nascholing
4950
De kosten voor het 7-daagse programma zijn €4.950,- (vrijgesteld van BTW). De kosten zijn inclusief een speciaal voor het programma samengestelde syllabus en locatie- en cateringkosten.
Tijd9:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Binnen het center of expertise Healthwise wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van Health (Care) Economics, Business, and Management. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar: kwaliteit, veiligheid en patiëntenlogistiek, organisatieverandering, e-health, pensioenen, werking van de zorgmarkt en consumentengedrag bij medicijngebruik.

Nettelbosje 2
9747 AE
Groningen
Postbus 800
9700 AV
Groningen
050 363 3459/ 9090
Selecteer een bestand aub.