Opleidingen details Ziekenhuispsychiatrie VUmc

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Samen Beslissen met behulp van ROM. (ID nummer: 407502)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Achtergrondinformatie

Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best passende behandeling. 

Samen Beslissen betekent dat patiënten samen met zorgverlener beslissen over welke vorm van zorg het best passend is voor de patiënten. De zorgverlener geeft informatie over de mogelijkheden en wijst patiënten op informatie over mogelijke zorg. De zorgverlener informeert patiënten ook over voor- en nadelen van bepaalde behandelingen. Patiënten geven zorgprofessional informatie over hun ervaringen met zorg, eerdere behandelingen, eigen voorkeuren en afwegingen. Vervolgens bespreken ze samen wat dit betekent voor de patiënt, en beslissen zij samen welke behandeling het best passend is en ingezet zal gaan worden.

Resultaat training

Bedoeling van de SB training is dat behandelaren na het volgen van deze training kennis en inzicht hebben in de betekenis en toepassing van Samen Beslissen met behulp van ROM en kwaliteitsstandaarden. Ook hebben zij praktijksituaties geoefend waarin ROM en kwaliteitsstandaarden gebruikt worden om samen met de patiënten en hun naasten beslissingen te nemen over de best passende behandeling.

Leerdoelen

Aan het eind van de training:

  • hebben behandelaren kennis over en inzicht in de betekenis en toepassing van Shared Decision Making met kwaliteitstandaarden en ROM in de behandelpraktijk
  • weten behandelaren hoe kwaliteitstandaarden en ROM-uitkomsten op een zinvolle manier te gebruiken zijn als informatiebron in de dialoog met de patiënt en naasten over keuzes in de behandeling
  • hebben deelnemers geoefend en handvaten gekregen hoe deze informatiebronnen optimaal kunnen benutten tijdens evaluatie gesprekken met de patiënt en diens naasten over keuzes in de behandeling

 

 

 

Psychomotore therapeuten, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, (h)aios
5,25
Ja
1
Het lezen van bijbehorende wetenschappelijke artikelen ter voorbereiding op de training.
0
Het Zorginstituut vergoedt de gederfde inkomsten van behandelaren.
Hoofdniveau
Psychomotorische therapie (PMT)
Tijd09:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De Boelelaan 1117
1081 HV
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
+31 20 4440196
Selecteer een bestand aub.