Opleidingen details PG Zorgholding B.V., afdeling Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen (ID nummer: 407460)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie420-1-2021 t/m 19-1-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen is een cursus van 1 dag.

De doelgroep van de cursus bestaat uit: Psychiaters (i.o.), Artsen, Psychologen (i.o.) en Psychotherapeuten (i.o.) en andere geïnteresseerden. De cursusdag wordt gehouden van 10:00 – 16.00 uur.

Inhoud:
• Schriftelijke entreetoets o.b.v. tevoren ingestuurde vragen deelnemers
• Interactief bespreken vragen en antwoorden Entreetoets; discussie
• Bespreken DIVA-5 bij onderzochte patiënten door deelnemers met feedback docent
• Eindtoets en evaluatie
• Uitreiking certificaten

Leerdoelen:
Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat ADHD bij volwassenen te herkennen, te diagnosticeren en een begin te maken met de behandeling.

Onderwijsvormen:
• literatuurstudie voorafgaand aan cursus
• Interactief onderwijs a.d.h.v. literatuur en Entreetoets
• Oefening tevoren Diagnostisch Interview Voor ADHD (DIVA-5) en bespreken dilemma’s
• Gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie

Huiswerk voor cursist/toelatingseisen:
• De cursisten hebben van te voren een entreevraag ingestuurd over een opgegeven bladzijde uit het uit het boek van dr. J.J.S. Kooij, “ADHD bij volwassenen, Diagnostiek en Behandeling”, 4e druk, 2017. De vragen van alle deelnemers zijn verzameld in een tabel, met gelegenheid om er aantekeningen bij te maken, en bestrijken alle hoofdstukken uit het boek. De opdracht is dat iedere deelnemer een vraag ten behoeve van de Entreetoets formuleert over een vooraf opgegeven bladzijde uit het boek, die de eerste cursusdag wordt afgenomen. Het doel is kennis van de deelnemers op deze wijze gezamenlijk te toetsen. De geformuleerde vraag wordt daartoe uiterlijk 1 week voor de eerste cursusdag gemaild aan info@kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl. Het doel van de Entreetoets is om vast betrokken en ingelezen te raken bij het onderwerp en goed voorbereid aan de cursus deel te nemen, zodat meer tijd beschikbaar is voor interactief onderwijs.
• De nadruk ligt op zelfstudie en actieve voorbereiding voorafgaand aan de cursus. Cursisten bereiden voor de cursusdag een casus voor van een patiënt die is onderzocht met het Diagnostisch Interview Voor ADHD (DIVA-5) (bijlage). De casus wordt gepresenteerd conform een bepaald format m.b.v. de DIVA-5 (half A4, bijlage). Tenslotte is er dat dagdeel ook een eindtoets en evaluatie. Deelnemers die aan alle vereisten hebben voldaan ontvangen een certificaat.

Literatuur:
Boek van dr. J.J.S. Kooij, “ADHD bij volwassenen, Diagnostiek en Behandeling”, 4e druk, 2017.
Alle deelnemers dienen zich op de cursus voor te bereiden door bovenstaand boek volledig door te lezen, een vraag voor de Entreetoets in te sturen over een bepaalde pagina uit het boek en een casus over diagnostiek voor te bereiden.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door de psychiaters van Programma ADHD bij volwassenen en ouderen:

  • Prof. Dr. J.J.S. Kooij, psychiater/specialismeleider/directeur Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
  • Drs. H. Basalan, psychiater
  • Drs. S. Kulcu, psychiater
  • Drs. A. Hazewinkel, psychiater
  • Drs. T.L. van Gellecum, psychiater
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
1 2 3 4
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma 2021.doc9-9-2020 9:2484 KB
250
inclusief koffie en thee, lunch.
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
Locatie Den Haag (NL) (Toon kaart)

PG Zorgholding B.V. en PsyQ B.V., afdeling Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz- instellingen Lentis | MET ggz | Mondriaan | Parnassia Groep

Carel Reinierszkade 197
2593 HR
Den Haag
088-35 72040