Opleidingen details Lingeland Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Boostersessie Schematherapie (ID nummer: 407328)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen614-1-2021 t/m 13-1-2024

Algemeen

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

 

In de boostersessie Schematherapie worden de basisprincipes van schematherapie als bekend verondersteld en ligt de focus op het verdiepen van kennis en vaardigheden aan de hand van vragen en casuïstiek van de deelnemers. Zo kan er aandacht worden besteed aan casusconceptualisatie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen, de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting, experiëntiële technieken, cognitieve en gedragstechnieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut kan aan de orde komen.

 

Aan de hand van casuïstiek wordt praktisch geoefend met de verschillende technieken. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen en discussies.

 

Leerdoelen

In het algemeen heeft de boostersessie tot doel te kennis en vaardigheden op het gebied van schematherapie te vergroten. De nadruk ligt op het oefenen met schematherapeutische technieken met als doel meer vaardigheid te ontwikkelen in de toepassing van deze technieken. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken, maar ook therapeutische houding en gespreksvaardigheden. Daarnaast heeft de boostersessie tot doel de kennis over schematherapie, de schematheorie en het behandelproces te vergroten en vaardigheid in het herkennen van verschillende schema’s en modi, het hanteren hiervan en het inrichten van de therapeutische sessie.

 

Cursisten geven minimaal twee weken voor aanvang van de boostersessie door aan de docent welke onderwerpen en welke technieken (zie Onderwerpen) zij aan bod zouden willen laten komen. De docent stelt op basis hiervan een programma samen, met name gericht op praktisch oefenen met de verschillende onderwerpen.

 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Workshop
 Verbredend
 Verdiepend
6
14
ja
215 euro / Incompany
6
Geen toetsing, wel evaluatie
Met goed gevolg afgeronde basiscursus Schematherapie
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
Locatie

Lingeland Psychologie is een praktijk voor opleiding, supervisie en leertherapie. De docent, Fieke Bosma, organiseert cursussen op het gebied van schematherapie (ook incompany) en geeft les voor organisaties als Forta en het EFP. De diverse curssussen zijn gericht op toepassing van schematherapie in de reguliere specialistische ggz, maar ook in de forensische psychiatrie, verslavingzorg en basis ggz.

Groeneweg 60
4197 HH
Buurmalsen
0620090773
Selecteer een bestand aub.