Opleidingen details GGz Breburg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Refereerbijeenkomst GGz Breburg oktober 2020 (ID nummer: 407299)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie228-10-2020 t/m 27-10-2021

Tijdens deze refereeravond komen 4 lezingen aan bod. 

-(Referaat 1): Dit referaat geeft inzicht in de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek naar de factoren die aanleiding geven tot agressie bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. De resultaten kunnen aanleiding geven om een vertaalslag te maken in de werkwijze voor hulpverleners. Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Koraal, locatie de Hondsberg te Oisterwijk

-(Referaat 2): In het referaat wordt ingegaan op de behandeling van AN met specifieke aandacht voor behandeling van LES-AN. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zullen worden besproken dat werd uitgevoerd bij Centrum voor eetstoornissen naar de behoeften van patiënten met ernstige en langdurige AN ter verbetering van hun kwaliteit van leven.

Het referaat beoogt de deelnemers meer inzicht te geven in de evidente behandelingen voor LES-AN, afgezet tegen hun behoeften ter verbetering van kwaliteit van leven.

-(Referaat 3): In dit referaat wordt ingegaan op het onderzoek naar de sterkte van de ATR bij gezonde proefpersonen. Hierbij is gekeken naar de invloed die negatieve ervaringen in de jeugd en later in het leven hebben op de sterkte van de ATR. En daarnaast is gekeken of er een verband is tussen de sterkte van de ART en een negatieve dan wel positieve geheugen bias.

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met het Donders instituut in Nijmegen. Dit is een gespecialiseerd onderzoeksinstituut voor cognitieve wetenschap, neurowetenschappen en informatietechnologie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 405 vrijwilligers zonder psychiatrische voorgeschiedenis of neurologische aandoeningen.

Na afloop van dit referaat hebben deelnemers kennis over de ATR, of dit beïnvloed wordt door negatieve ervaringen en wat het effect hiervan is op geheugen bias.

-(Referaat 4): In deze presentatie worden vanuit kwalitatief onderzoek overkoepelende thema’s besproken welke van belang zijn voor het opbouwen van een therapeutische relatie vanuit het perspectief van de client. Doel van de presentatie is met name een inkijk te geven in de belevingswereld van de client met ASPS teneinde als behandelaar handvatten te verwerven aan deze behoeften te voldoen in het vormgeven van de therapeutische relatie

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
Refereerbijeenkomst
Bestand 
Folder 28102020.pdf103 KB
0
0
Hoofdniveau
Consultatieve en –Ziekenhuispsychiatrie
Psychiatrie en een verstandelijke beperking
Tijd17:55 - 20:05
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)

GGz Breburg biedt als tweedelijnsinstelling gespecialiseerde, geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassen en ouderen. Circa 1200 medewerkers staan in zeer diverse functies garant voor de zorg- en dienstverlening aan gemiddeld 10.000 mensen per jaar.
 

Jan Wierhof 7
5017 JD
Tilburg
Postbus 770
5000 AT
Tilburg
088-0167133
Selecteer een bestand aub.