Opleidingen details nederlandse vereniging voor duikgeneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Check your heart. cardiovasculaire risico’s voor de oudere duiker. (ID nummer: 407202)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3124-9-2020 t/m 23-9-2021

fatale duikongevallen treden met name op bij de oudere (50 +) duiker. een belangrijke oorzaak daarvan is het feit dat oudere duikers een verhoogde kans hebben op cardiovasculaire problematiek, die bij het duiken aanleiding kunnen geven tot cardiale problemen met soms een fatale afloop. de KNRM en de NVD hebben hierover een voorlichtingscampagne opgezet: "Check je Hart", om de (oudere) duiker meer inzicht te geven in de achtergronden van deze (fatale) duikongevallen.  

de leerdoelen van deze cursus zijn:

1 inzicht krijgen in de incidentie van levensbedreigende incidenten en ongevallen op de Noordzee en in de Nederlandse binnenwateren 

2 inzicht krijgen in de logistiek van alarmering en de "afvoerketen"

3 inzicht krijgen in de cardiovasculaire bijdrage aan fatale duikongevallen

4 inzicht krijgen in de mogelijkheden tot (cardiovasculaire) preventie 

5 rapporteren over de "check je hart" campagne 

 

 

(Meerdaags) Congres
0
Tijd20:00 - 21:15
Locatie
Opmerkingenwebinar

De vereniging heeft tot doel:
a. het bevorderen van de studie van de duikgeneeskunde, de hoge druk fysiologie, de hyperbare
geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk;
b. het verbreiden en in stand houden van kennis van de duikgeneeskunde, de hoge druk
fysiologie, de hyperbare geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk,
bij de leden der vereniging en bij anderen die daarmee direct of indirect te maken hebben - of te
maken kunnen krijgen;
c. het behartigen van de belangen van haar leden zowel in materiele als in immateriële zin,
zowel extern als intern.
Postbus 2142
7420 AC
Deventer
06-52046658
Selecteer een bestand aub.