Opleidingen details Isala Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teaching on the Run: module 13 - Intervisie voor opleiders (ID nummer: 407163)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 232-11-2020 t/m 1-11-2021

Teaching on the Run  Intervisie voor opleiders

Intervisie wordt steeds meer bekend in de geneeskundeopleiding. Een deel van de aios krijgt het structureel aangeboden. Opleiders doen het incidenteel. U kunt in deze workshop ervaren wat het effect is als u deelneemt aan intervisie.

Intervisie is een vorm van reflecteren op eigen handelen met een groep  collega’s die regelmatig bijeenkomt. U praat gestructureerd met elkaar over ervaringen, belevingen, emoties, knelpunten en oplossingen zonder een oordeel te vellen. Iedereen wordt gehoord en levert een constructieve bijdrage, waardoor de inbrenger zijn beleving, kan onderzoeken.
Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij de begrippen reflecteren en intervisie. Het gaat niet alleen om een rationele analyse. Stilstaan bij ‘wat voel ik’ en ‘wat wil ik’ is essentieel.

Er is ruim de gelegenheid tijdens deze workshop om zelf te oefenen met intervisie. We lichten de methode van Jeroen Hendriksen en de Roddelmethode toe. Tot slot krijgt u adviezen hoe u dit proces kunt starten met andere opleiders in uw eigen kliniek.

Intervisie kan bijdragen aan een grotere eenheid en diepgang in uw opleidingsgroep, wat de begeleiding van aios kan bevorderen.

Na het volgen van de workshop kent de deelnemer:

-          de overeenkomsten en verschillen tussen reflectie en intervisie .

-          de verschillende manieren waarop je kunt reflecteren.    

-          de praktijk van intervisie in de rol van opleider.

Na het volgen van de workshop kan de deelnemer:

-          zelf reflecteren op eigen gedachtegoed en handelen als voorwaarde voor de verdere ontwikkeling als professional.

-          intervisie organiseren in de eigen praktijksituatie.

 

(Meerdaagse) Nascholing
0
200
Tijd17:30 - 20:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvakgroep MDL

Tijd17:30 - 20:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvakgroep MDL

Tijd17:30 - 21:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenmdl artsen

de Isala Academie is het leerhuis van de Isala klinieken, een van de grootste algemene opleidingsziekenhuizen van Nederland. Binnen de Isala Academie worden alle onderwijs- en opleidingszaken gecoördineerd en gefaciliteerd.

Dr van Deenweg 1-11
8025 BP
Zwolle
Postbus 10400
8000 GK
Zwolle
038-4248188
Selecteer een bestand aub.