Opleidingen details Plegan Opleidingen
Volkier Bentinck massagetherapie (ritmische inwrijvingen volgens Volkier Bentinck (ID nummer: 407156)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Antroposofische Zorg3631-10-2020 t/m 29-4-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Als verpleegkundige kom je mensen tegen die uit hun evenwicht zijn. Als aanvulling op de reguliere observatie en anamnese kun je naar deze klachten in de mens kijken vanuit het drieledig mensbeeld (Steiner, 1991, 1996), een visie vanuit antroposofisch perspectief. Dit mensbeeld schetst de mens als polair wezen. Een wezen die aan de ene kant denken kan (bovenpool) en aan de andere kant doen kan (onderpool). Deze twee polen worden met elkaar in verbinding en in evenwicht gebracht door het ritmische middengebied van de mens, het derde aspect van dit drieledige mensbeeld. (Buehler, 1983)

Er is een anamnese ontwikkeld waarin dit in kaart wordt gebracht. Deze anamnese geeft zicht op de mate ‘van uit evenwicht zijn’ en specifieker de disbalans tussen de twee genoemde polen. Deze verstoring kan worden hersteld door het zelfherstellend vermogen van de mens aan te spreken met Volkier Bentinck massagetherapie (de ritmische inwrijving volgens Volkier Bentinck) . 

Deze massagetherapie, is ontwikkeld door Volkier Bentinck, heileuritmist en fysiotherapeut, op aanwijzing van Dr. Ita Wegman. Hij heeft de opdracht aan de verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg gegeven, zijn gezichtspunten van deze massagetherapie op de eigen wijze van het beroep in te zetten in het beroepsveld. De ontwikkeling van deze module voor verpleegkundigen is ontstaan uit deze samenwerking (Bentinck, 2014. p12).

Via colleges en vaardigheidsonderwijs wordt drieledige kijk op de mens, het afnemen van een anamnese en deze massagetherapie aangeleerd. Ter ondersteuning en verdieping de lesinhoud wordt ook kunstzinnig werken aangeboden. 

Zie voor concrete leerdoelen de bijgevoegde module.

 

Tijd10:00 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingende scholing is eerste drie dagen 10.00 - 16.00 uur en de zeven dagen daarop volgend van 10.00 - 14.00 uur

Stichting Plegan Opleidingen wil de antroposofische zorg bevorderen. Dit doet zij door cursussen en opleidingen aan verzorgende en verpleegkundigen aan te bieden vanuit de antroposofie. Zij leidt verpleegkundigen op tot antroposofisch verpleegkundigen en biedt bij- en nascholing aan om antroposofisch verpleegkundigen goed geschoold te houden en de antroposofische verpleegkunde verder te ontwikkelen. Verder onderhoudt zij internationale contacten om de verpleegkunde vanuit antroposofie te blijven actualiseren en om alle ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.

 

Vermeerstraat 17
3817 DA
Amersfoort
06-45955575