Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) (ID nummer: 407132)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd3614-5-2021 t/m 13-5-2022

De ggz in Nederland verandert met de geboorte van de generalistische basis ggz als nieuwe ontwikkeling. Voor professionals een uitdaging om de weg te vinden in deze omgeving van beperktere behandelminuten. Eén van de belangrijkste uitdagingen is het bieden van kortdurende interventies die leiden tot gedragsverandering en daarmee tot groei en ontwikkeling van mensen. Deze cursus sluit aan bij recente ontwikkelingen en baseert zich op kortdurende interventies uit de Acceptance and Commitment Therapy.

Wanneer mensen streven naar geluk, streven zij vaak naar een goed of fijn gevoel op de korte termijn. Gestimuleerd door onze 'feeling good' maatschappij hopen mensen dat gevoel voortdurend vast te kunnen houden. Het streven naar deze vorm van geluk kan op de lange termijn in de weg gaan zitten en er zelfs toe leiden dat mensen vastlopen in hun leven. ACT gaat er vanuit dat streven naar geluk op korte termijn, door bijvoorbeeld vermijding van pijn, op de lange termijn een valkuil is die zorgt voor meer problemen. ACT stelt daar tegenover het idee dat pijn een onderdeel is van het menselijk bestaan en dat gewone psychologische processen (zoals denken, voelen en handelen) kunnen leiden tot gedrag dat het lijden van mensen kan vergroten. Binnen ACT streven we naar een rijk en zinvol leven, een leven gebaseerd op onze waarden. Dit is een leven waarin het hele scala aan gevoelens, plezierig en onplezierig, een rol spelen. In de ACT wordt gewerkt aan het (leren) ervaren van deze gevoelens en gedachtes en leren maken van keuzes op basis van persoonlijke wensen en waarden.

Wat leer je?

Deze driedaagse cursus richt zich op het leren ervaren van de kernprocessen van ACT. Op basis van je eigen ervaring en een logische en persoonlijke aanpak op basis van contact, leer je de eerste stappen zetten in het toepassen van deze nieuwe vorm van gedragstherapie. Je leert hoe je m.b.v. ACT een efficiënte en kwalitatieve behandeling kunt bieden binnen een zich ontwikkelende generalistische basis ggz. Tevens leer je hoe om te gaan met iemand die de focus heeft op het ervaren van een gelukkig gevoel en hoe je 'niet werkend gedrag' inzichtelijk maakt.

Het programma is verdeeld over drie dagen. De eerste twee dagen bestaan uit een continue afwisseling van het ervaren en het zelf toepassen van ACT-gebaseerde interventies. Je maakt op deze wijze in verschillende rollen, kennis met het complete ACT-model. De derde dag is praktijkgericht. Situaties uit de praktijk worden ingebrachte en interventies worden geoefend. Daarnaast is er aandacht voor meer complexe situaties waar je als hulpverlener in kan belanden; denk aan suïcidaliteit, psychotische decompensatie en emotie-regulatie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Toegepast psycholoog
POH-GGZ
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Diagnostisch werkende
18
Ja
26
257 pagina’s literatuurstudie
760
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.