Opleidingen details Zonder Zorg

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Fragiele belevingswijzen en relatiebreuken in de therapeutische relatie bij vroeg getraumatiseerde cliƫnten (ID nummer: 407107)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Uit onderzoek blijkt dat het slagen van de behandeling voor een groot deel bepaald wordt door de therapeutische relatie (30%). Aantoonbaar effectieve dimensies van de therapeutische relatie zijn: de werkalliantie, samenwerking, overeenstemming over doelen, empathie, positieve acceptatie en bevestiging, en feedback vragen en geven; andere dimensies zoals congruentie en echtheid, de reële relatie, emotionele expressie, hanteren van tegenoverdracht en herstellen van alliantiebreuken zijn waarschijnlijk effectief. De persoon van de therapeut verklaart 5 tot 8% van de outcome, en speelt een grotere rol bij cliënten die een ernstige stoornis vertonen bij aanvang van de therapie ((Norcross & Lambert, 2018). Voor mensen die als kind getraumatiseerd zijn door ouders of opvoeders, wordt de therapeutische relatie bemoeilijkt door hun fragiele belevingswijze en hun falende emotieregulatie, alsook door hun beschadigde gehechtheid en vertrouwen in anderen, en hun laag gevoel van eigenwaarde. Dat betekent dat het hanteren van de therapeutische relatie van cruciaal belang is. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de moeilijkheden in de beleving die zich voordoen bij vroeg getraumatiseerde cliënten met gedesorganiseerde hechtingspatronen, alsook op de band tussen deze fragiele belevingswijze en dysfunctionele interactiepatronen van overdracht en tegenoverdracht. U leert deze fragiele belevingswijzen en interactiewijzen, en de empathische afstemmings- en relatiebreuken die hiermee samengaan, herkennen, hanteren en herstellen. U leert ook de relatiebreuken therapeutisch aanwenden om aldus de disfunctionele interactiepatronen te doorbreken.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
8
14
ja
400
18
Toetsing
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
Locatie

ZonderZorg levert een totaalpakket aan ondersteunende diensten voor (beroeps)verenigingen in de GGZ. Zowel bij nieuw op te richten verenigingen als bij reeds bestaande verenigingen kunnen wij u veel werk uit handen nemen.

Zie voor gedetailleerde informatie over te leveren diensten www.zonderzorg.nl

Leidseplein 5
1017 PR
Amsterdan
020 623 97 44
Selecteer een bestand aub.