Opleidingen details Reinier de Graaf Groep, afdeling bureau medische staf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Samen beslissen (ID nummer: 407051)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 235-10-2020 t/m 4-10-2021

Beknopte omschrijving en leerdoelen
Samen Beslissen is op dit moment één van de belangrijkste thema’s binnen de Nederlandse gezondheidszorg en specifiek opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022. Daarin staat dat samen beslissen in de spreekkamer wordt bevorderd.

Het is ook een van de vier pijlers van het programma ‘Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ dat in juli 2018 door minister Bruins van VWS werd gepresenteerd. Het gebruik van uitkomsten ondersteunt namelijk het gezamenlijk besluiten nemen over een behandeling. De positieve effecten van Samen Beslissen zijn onder andere een grotere patiënttevredenheid en een hogere therapietrouw. Ondanks de positieve effecten van Samen Beslissen en de bereidheid om dit in de dagelijkse praktijk toe te passen, blijft het voor zorgverleners vaak de vraag hoe ze in de dagelijkse praktijk tot gezamenlijke besluitvorming met de patiënt moeten komen. De nascholingstraining richt zich op de praktische toepassing van Samen Beslissen in de dagelijkse praktijk. Naast de behandeling van theoretische aspecten van Samen Beslissen bestaat de training uit het oefenen met diverse gradaties van Samen Beslissen met een trainingsacteur.

 

De training heeft de volgende leerdoelen:

De deelnemer heeft kennis van de effecten van Samen Beslissen

De deelnemer weet wat Samen Beslissen inhoudt

De deelnemer kent de verschillende gradaties van Samen Beslissen

De deelnemer kan in een consult herkennen wat de behoefte van de patiënt aan Samen Beslissen is

De deelnemer kan in een consult Samen Beslissen toepassen aangepast aan de behoefte van de patiënt

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd17:00 - 21:00
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 200 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.

Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingverband van 23 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen.
De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

het complete pakket van de basispatiëntenzorg;
zorgcoördinatie, ketenzorgontwikkeling en zorgvernieuwing;
de topklinische en topreferente patiëntenzorg;
de medisch (specialistische) en niet-medische ziekenhuisgebonden opleidingen;
toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

 

Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD
DELFT
Postbus 5011
2600 GA
Delft
015- 2604251
Selecteer een bestand aub.