Opleidingen details Rob Giel Onderzoekcentrum

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Symposium RGOc 20 jaar: zorginnovatie en implementatie (ID nummer: 406884)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

Leiden zorginnovaties tot de verwachte verbeteringen voor cliënten? Hoe gaat het met cliënten die we over langere tijd volgen? Hoe kunnen we nieuwe kennis over het beloop en de werkzaamheid van interventies inzetten in de behandeling? Vragen waar praktijkgerichte en universitaire onderzoekers binnen de GGz-instellingen in het noorden van het land mee aan de slag zijn gegaan. Speerpunten daarbij waren en zijn grotere beloopstudies en onderzoeken naar innovaties in de zorg, waarbij zowel werkzaamheid en effectiviteit, als de betekenis hiervan voor (naast-)betrokkenen centraal staan.

Tijdens dit 20 jaar RGOc symposium presenteren onderzoekers een aantal actuele studies naar zorginnovaties. De nadruk zal hierbij liggen op de betekenis van de gevonden effecten voor de zorg en de aandachtspunten én knelpunten bij de implementatie van zorginnovaties.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaags) Congres
Bestand 
RGOc Uitn 12_20 3.pdf273 KB
0
deelname is gratis
Hoofdniveau
Beleidspsychiatrie
Consultatieve en –Ziekenhuispsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd9:30 - 15:30
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen de stichtingen GGz Groningen, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence en Mediant en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het RGOc staat garant voor hoog gekwalificeerd onderzoek. Onderzoek dat nationaal en internationaal van betekenis kan zijn voor de dagelijkse praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Het RGOc brengt onderzoekers samen die op het terrein van GGz-onderzoek werkzaam zijn. Het gaat om onderzoek en evaluatie in de vorm van omschreven wetenschappelijke projecten wat betreft doelstelling, personele inzet, duur en kosten.

Hanzeplein 1
9713 GZ
Groningen
Postbus 30.001
9700 RB
Groningen
050-3612079
Selecteer een bestand aub.