Opleidingen details Adviescollege Verloftoetsing TBS
Communiceren over risico’s (ID nummer: 406813)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie39-12-2020 t/m 8-12-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het Adviescollege Verloftoetsing tbs toetst verlofaanvragen (begeleid, onbegeleid, transmuraal en proefverlof) van tbs-gestelden. Dit houdt een inhoudelijke beoordeling in, waarbij de veiligheid van het gevraagde verlof wordt getoetst. Het adviescollege bestaat uit elf forensisch psychiaters en psychologen, vier juristen en een wetenschappelijk adviseur die is gespecialiseerd in risicotaxatie. De gedragsdeskundigen zijn voorgedragen door GGZ Nederland, de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Bij de veiligheidsbeoordeling van verlofaanvragen staat de inschatting van risico’s op recidive en ongeoorloofde afwezigheid centraal. In een verlofaanvraag beschrijft een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) of een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) een taxatie van het recidiverisico en het risico op ongeoorloofde afwezigheid. Ook wordt beschreven op welke wijze deze risico’s zijn ingeschat. Zo wordt onder andere toegelicht met welke risicotaxatie instrumenten de taxatie is verricht. Op basis van deze informatie, en overige informatie die in de verlofaanvraag wordt weergegeven, beoordeelt het adviescollege de veiligheid van het gevraagde verlof.

Het doel van risicotaxatie is preventie. Communicatie over risico vormt de verbinding tussen risicotaxatie en risicomanagement. Onderzoek heeft uitgewezen dat de wijze waarop er over risico wordt gecommuniceerd gevolgen kan hebben voor de wijze waarop de risico’s worden ingeschat door de ontvanger van de risicotaxatie. De manier van communiceren kan van invloed zijn op de besluitvorming. Het vergroten van de kennis over de elementen van communicatie die de risico-inschatting kunnen beïnvloeden kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de besluitvorming.

Op 21 oktober 2020 organiseert het adviescollege een workshop over communiceren over risico. Tijdens deze workshop worden de uitkomsten uit voormeld onderzoek gepresenteerd door gerenommeerde deskundigen op het gebied van risicotaxatie. Zij presenteren de laatste stand van zaken in de wetenschap. Vervolgens wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een aantal knelpunten besproken, die zich bij de beoordeling van verlofaanvragen kunnen voordoen. Afsluitend worden aanbevelingen voor de werkpraktijk gepresenteerd. Tijdens de workshop is voldoende ruimte voor discussie. Voorafgaand aan de workshop wordt de deelnemers gevraagd een voorbereidende opdracht in te dienen, waarin praktijkervaringen worden gedeeld. De deelnemers wordt gevraagd kritisch te reflecteren op de eigen werkpraktijk. Ook tijdens de workshop wordt een open, reflecterende en kritische houding van de deelnemers verwacht.

De workshop is bedoeld voor leden van het Adviescollege Verloftoetsing tbs.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
(Meerdaagse) Nascholing
0
Er worden geen kosten aan deelname verbonden
Hoofdniveau
Forensische psychiatrie
Tijd13:00 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Sinds 1 januari 2008 toetst het Adviescollege alle door TBS-klinieken ingediende aanvragen voor verlof van tbs-gestelden (begeleid, onbegeleid, transmuraal en proefverlof). Het Adviescollege beoogt een onafhankelijke, inhoudelijke toets van alle verlofaanvragen binnen een redelijke termijn te waarborgen en daarover een gedegen advies aan de Minister uit te brengen. Hierbij betrekt het Adviescollege alle (recente) beschikbare informatie op het gebied van risicotaxatie en streeft het college een inhoudelijke bijdrage aan de lerende verlofpraktijk na.

Het Adviescollege bestaat uit elf forensisch psychiaters en psychologen afkomstig uit de Forensisch Psychiatrische Centra, de GGZ en het NIFP, vier juristen en een wetenschappelijk adviseur die gespecialiseerd is in risicotaxatie.

Catharijnesingel 51 3511 GC Utrecht
3502 MA
Utrecht
Postbus 24019
3502 MA
Utrecht
0880 713 900