Opleidingen details Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) (ID nummer: 406793)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen2527-11-2020 t/m 26-11-2021

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

In de cursus wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

De cursus richt zich inhoudelijk op het verdiepen van kennis over schematherapie en opdoen van vaardigheden m.b.t. schematherapeutische technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

Van cursisten wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het wenselijk dat cursisten werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Observatie en inzet van meetinstrumenten
  • Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
  • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
  • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
  • Opstellen van een behandelplan in schematermen
  • Opzet van de schematherapeutische behandeling
  • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
  • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
https://fortaopleidingen.nl/opleidingen/basisopleiding-schematherapie/
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Professionals die van plan zijn om lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden en die de basis/verdiepingscursus hebben afgerond.
Psychologen, orthopedagogen in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie.
Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:15
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd10:00 - 17:15
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en we beschikken daar over een aantal trainingsruimtes. Het werkgebied van Forta Opleidingen is echter veel groter, want we organiseren opleidingen door heel het land.

Westblaak 94
3012 KM
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.