Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - 3-daagse verdieping (ID nummer: 406688)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1812-3-2021 t/m 11-3-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 612-3-2021 t/m 11-3-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek1212-3-2021 t/m 11-3-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1812-3-2021 t/m 11-3-2022

Het stellen van de diagnose dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is niet eenvoudig. Het gaat om een complexe en multidisciplinaire onderzoeksvraag, zeker bij mensen die functioneren op (zeer) laag verstandelijk niveau. Hiervoor is onder meer kennis vereist van de risicofactoren die tot een dementieproces kunnen leiden, maar ook klinische elementen van dementie.

De in de basiscursus (3-daagse) verworven kennis over veroudering algemeen, veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking en wordt bekend verondersteld. Evenals het maken van een eerste onderzoekopzet en het ordenen van informatie vanuit het dossier.

In deze verdiepingscursus ontwikkel je je expertise voor de diagnostiek nog verder. Hoewel de nadruk ligt op psychodiagnostiek, krijg je ook inzicht in bijkomende psychische en gedragsproblemen en worden er handvatten geboden voor mediatieve begeleiding/behandeling.

Kernpunt

  • Kennis over diagnostiek van dementie op basis van de landelijke richtlijnen
  • Keuze uit eigen verdiepingsprogramma
  • Complementaire expertise van docenten met ervaring in zowel verstandelijke gehandicaptenzorg als GGZ
  • Volop ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en te oefenen met methodieken en materialen
  • Leren over diverse mogelijkheden in begeleiding

 

Na afloop van deze cursus:

  • heb je meer inzicht in het dementiesyndroom, het vóórkomen bij mensen met een verstandelijke beperking en mogelijke oorzaken ervan
  • heb je inzicht en vaardigheden voor de diagnostiek op basis van de landelijke richtlijnen voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
  • heb je ervaring kunnen opgedaan met het toepassen van deze richtlijnen in uw eigen praktijksetting
  • heb je kennis van bijkomende psychische problematiek en mogelijkheden voor begeleiding en behandeling

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
20
ja
1035
18
toetsing en evaluatie
Academisch geschoolde psychologen en pedagogen, werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal HBO-ers, basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij samenwerking, supervisie en intervisie georganiseerd hebben met academisch geschoolde psychologen/orthopedagogen en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau hebben wat betreft kennis en vaardigheden in het werken met mensen met dementie met een verstandelijke beperking.
Dit altijd in overleg met de docenten die vóór de cursus beoordelen of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.