Opleidingen details Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EETSTOORNIS & CO (ID nummer: 406460)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd626-11-2020 t/m 25-11-2021

De Nederlandse Academie Eetstoornissen (NAE) is een vereniging voor en door professionals die werken met patiënten met eetstoornissen. De vereniging heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen. Dit doet zij onder andere door het zorgaanbod in kaart te brengen, door belangenbehartiging, door participatie in projecten (o.a. ontwikkeling Zorgstandaard Eetstoornissen), door Special Interest Groups te faciliteren en door het organiseren van een tweejaarlijks congres.

Leerdoelen:

1. Deelnemers verwerven inzicht in nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek, behandeling en preventie van voedings- en eetstoornissen, als ook state-of-the-art van klinisch wetenschappelijk onderzoek;

2. De inhoud van het programma draagt bij aan het verhogen van kennis en vaardigheden betreffende de algemene (volwassenen)psychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de psychodiagnostiek, de keuze voor verschillende gedragstherapieën c.q. vaktherapieën, aspecten van somatiek en diëtetiek (voedingsmanagement);

3.  Deelnemers krijgen meer verdieping met betrekking tot de complexiteit van voedings- en eetstoornissen en de veelvoorkomende co-morbiditeit. Ook verwerven zij kennis over hoe hier het beste mee omgegaan kan worden in de behandeling.

 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Diëtisten (NVD)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2 3 4
Het NAE congres wordt georganiseerd voor professionals die werken met patiënten met eetstoornissen, zoals verpleegkundigen. verpleegkundig specialisten, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, artsen, systeemtherapeuten psychotherapeuten en vaktherapeuten.
4,5
Nee
nvt
245,00
Deelnemer, NAE-lid € 245
Deelnemer, geen NAE-lid € 295
Posterindiener, NAE-lid € 195
Posterindiener, geen NAE-lid € 245
Studenten * € 55
Naasten ** € 30
Cliënten *** € 55

* Studenten: Voor studenten geldt dat uitsluitend op vertoon van uw inschrijving bij een onderwijsinstelling geldig in het studiejaar 2020 - 2021 en wanneer u verklaart geen inkomsten te hebben anders dan voor voltijds studenten als gebruikelijk kan worden geacht
** Naasten: Enkel wanneer zij samen met een cliënt deelnemen aan het congres
*** Cliënten: Om in aanmerking te komen voor het cliëntentarief, dient te worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:
Een deelnemer die op het moment van inschrijving in behandeling/nazorg is voor een eetstoornis (of op een geïndiceerde wachtlijst staat) betaalt € 30, te voldoen bij vooruitbetaling rechtstreeks aan de congresorganisatie door middel van een factuur die wordt toegestuurd;
Een deelnemer kan maximaal één naaste laten deelnemen; naastbetrokkenen betalen € 55, gelijktijdig te voldoen met het deelnemersbedrag van de cliënt;
Vermelding van de hulpverlenende instantie op het registratieformulier is wenselijk; gegevens worden uitsluitend voor administratieve en statistische doeleinden gebruikt;
De deelnemer die zich als cliënt aanmeldt, verklaart geen inkomsten te hebben die betrekking hebben op enige mate van hulpverlening in het eetstoornisveld;
Hoofdniveau
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Tijd09:30 - 17:15
Locatie Beesd (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet plenaire gedeelte vindt plaats bij het Nuth42, de parallelsessies vanaf locatie sprekers.

De NAE is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

Sandifortdreef 19
2333 ZZ
Leiden
Postbus 405
2300 AK
Leiden
06-82696819
Selecteer een bestand aub.