Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma (ID nummer: 406404)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd244-5-2021 t/m 3-5-2022

De levenslijn verhaalboekmethode is ontwikkeld om in gesprek te gaan met mensen met oorlogservaring en vluchtelingen, bij wie trauma en ontworteling een rol spelen. De methode wordt door CoTeam gebruikt als laagdrempelige aanvulling op de begeleiding en/of behandeling van vluchtelingen en oorlogsgetroffenen. De cliënt reconstrueert op gestructureerde wijze zijn of haar levensverhaal, waarbinnen de ingrijpende gebeurtenis(sen), maar ook de positieve levensfeiten, waarden en ervaringen een plaats krijgen. Het doel is om het gevoel van continuïteit en eenheid met betrekking tot het eigen leven en de eigenwaarde te bevorderen of te herstellen. Hulpmiddelen bij deze methode zijn teken- en schrijfopdrachten. 

De methode is voornamelijk ontwikkeld voor cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een behandeling of bij wie de behandeling gestagneerd is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze niet over hun verleden durven te praten. Cliënten hebben soms angst voor hun eigen emoties en schaamte voor wat zij hebben meegemaakt of hoe ze zich hebben gedragen. Deze methode geeft handvatten om hen te helpen bij het aannemen van een actieve houding in de behandeling, waarbij ze eigen verantwoordelijkheid nemen. De methode is ontwikkeld en wordt toegepast door Aram Hasan, Gea Beenakker en andere collega’s van CoTeam en Centrum ‘45 onder supervisie van prof. Berthold Gersons.

Bij deze cursus werken wij samen met CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Centre.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Basispsycholoog, Orthopedagoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut
12
Ja
17
17 uur literatuur studie en voorbereiding ind. presentatie
480
incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (circa € 55)
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.