Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gecompliceerd gedrag in de geriatrie (ID nummer: 406395)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen punten voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
KRM-punten527-10-2020 t/m 26-10-2021

Aan het eind van dit congres weten de deelnemers welk effect complex of onbegrepen gedrag heeft op de zorgprofessional

De deelnemers herkennen de meest voorkomende gedragsproblemen bij ouderen en weten waar dit gedrag vandaan komt

De deelnemers weten hoe ze adequaat kunnen reageren op gedrag, hoe ze grip houden op de situatie en hoe ze kunnen voorkomen dat gedrag escaleert.

De deelnemers weten hoe je gedragsproblemen bekijkt vanuit het perspectief van de cliënt

De deelnemers weten welke invloed de omgeving heeft op het gedrag

De deelnemers kennen verschillende persoonlijkheidsstoornissen en welk gedrag dit met zich mee kan brengen

De deelnemers hebben handvatten voor het omgaan met moeilijk gedrag als gevolg van persoonlijkheidsstoornissen

De deelnemers weten wanneer gedrag grensoverschrijdend is en herkennen de signalen hiervan op tijd

De deelnemers hebben handvatten voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag

De deelnemers weten wat sensorische integratie is en welke invloed prikkelverwerking kan hebben op het gedrag van de cliënt

De deelnemers hebben handvatten voor de inzet van sensorische integratie en weten welke prikkels gedrag kunnen verbeteren of verslechteren

De deelnemers weten hoe ze binnen hun team kunnen samenwerken zodat er eenduidig met het gedrag van een cliënt wordt omgegaan

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Diëtisten (NVD)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Ergotherapeuten (EN)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Huidtherapeuten (NVH)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2 3 4
Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura

Niels Maljers, teamcoach, trainer, trainingsacteur

Bianca Pastoors, fysiotherapeut de Wever

Mariska van Riel, ergotherapeut de Wever
Gedrag in de geriatrie

27 oktober 2020, Hotel theater Figi, Zeist

9:00 Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9:30 Opening door dagvoorzitter
Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura

9:45 Omgaan met complex of onbegrepen gedrag in de ouderenzorg, observeren en interpreteren
Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura
• Welk effect heeft complex of onbegrepen gedrag op de zorgprofessional?
• Waar komt dit gedrag vandaan?
• Gedrag bekeken vanuit cliëntperspectief
• Welke invloed heeft de omgeving op het gedrag?

Korte inleiding verdiepingssessies:
• De cliënt met een persoonlijkheidsstoornis
• De fysiek, verbaal en seksueel ontremde cliënt
• De invloed van Sensorische Integratie op apathie of agitatie

Vragen uit de zaal

10.45 Koffie- en theepauze

11:00 Verdiepingssessie ronde 1
U kunt een keuze maken uit één van de onderstaande verdiepingssessies A, B, C

13:00 Verzorgde lunch

14:00 Verdiepingssessie ronde 2
U kunt een keuze maken uit één van de onderstaande verdiepingssessies A, B, C
15:00 Koffie- en theepauze
16:15 Einde programma

U kunt twee van onderstaande verdiepingssessies kiezen:

A Welke invloed heeft het gedrag van psychiatrische cliënten op jou?
Leer adequaat reageren op cliënten met een persoonlijkheidsstoornis
Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura

Hoe reageert u adequaat op iemand die psychotisch is of wanen heeft als gevolg van schizofrenie? Hoe stemt u uw benadering goed af op manipulatief gedrag, wisselende stemmingen of woede uitbarstingen bij cliënten met Borderline? Hoe voorkomt u dat het contact met uw cliënt escaleert?
Vergroot uw kennis over een breed scala aan persoonlijkheidsstoornissen en leer waar gedrag bij uw cliënt vandaan komt en hoe u dat positief kunt beïnvloeden.

B Hoe ga je om met de ontremde cliënt die grenzen niet respecteert? Leer omgaan met verbaal, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Niels Maljers, teamcoach, trainer, trainingsacteur

Als een cliënt tegen u schreeuwt of u uitscheldt, wat doet u dan? Schreeuwt u terug, deinst u terug, loopt u weg of roept u een collega? Hoe reageert u adequaat als iemand fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond. Krijg zicht op wat er achter het gedrag van uw cliënt zit en welke interventies u kunt verrichten om ontremd gedrag te keren. Tevens leert u hoe u zelf emotioneel uit het conflict kunt blijven, zodat u uw werk goed kan blijven doen.

C Hoe kan je met Sensorische Integratie (SI) prikkels reguleren?
Optimaliseer je behandeling bij de apathische, lusteloze, onrustige of geagiteerde cliënt.
Bianca Pastoors, fysiotherapeut de Wever, Mariska van Riel, ergotherapeut de Wever

Bij ouderen verandert vaak de beleving van geluid, smaak, zicht, tast, geur of evenwicht. De veranderde impact van deze sensomotorische prikkels kan maken dat uw cliënt onrustig, angstig, lusteloos of overgevoelig gedrag vertoond. Hoe herkent u prikkels die helpend zijn of die u juist weg moet nemen?
Leer hoe u sensorische integratie kan inzetten om prikkelverwerking en daarmee gedrag beter te reguleren, waardoor u de kwaliteit van leven van uw patiënt verbetert.
20
Ervaring in het werken met ouderen met gecompliceerd gedrag zal maken dat deelnemer optimaal kan profiteren van de op dit congres gedeelde kennis.
395
Uw investering voor deze bijeenkomst is € 395,- (excl btw en onderstaande kortingen*) voor het dagprogramma. Dit bedrag is inclusief heerlijke lunch, digitaal naslagwerk, hand-outs en koffie/thee.
Tijd09:30 - 16:15
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.