Opleidingen details Visiom Academie
Effectief coachen bij Stoppen met Roken (ID nummer: 406281)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Erkende basis opleiding SMR01-11-2020 t/m 1-9-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deze opleiding ’Effectief coachen bij stoppen met roken’ biedt professionals doelmatige coachingsvaardigheden én wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoe je mensen begeleidt bij het stoppen met roken.

Leerdoelen opleiding:

A. De e-learning begeleiden stoppen met roken heeft als doel dat de deelnemer alle benodigde kennis heeft om onderbouwde begeleiding te geven over dit onderwerp:

- Module 1 Roken & achtergrond

In deze eerste module worden achtergronden en cijfers gepresenteerd over roken. De verschillende rookmiddelen en ingrediënten van tabak worden behandeld, gevolgd door de effecten van roken op de gezondheid.

- Module 2: Verslaving

In deze module gaan we in op een verslaving in algemene zin: wat is een verslaving, hoe werkt een verslaving en welke aandachtspunten zijn er in de behandeling van een verslaving. De nicotineverslaving wordt meer in detail toegelicht.

- Module 3 De aanpak van Stoppen met Roken

In deze module worden recente inzichten uit de wetenschap op het gebied van stoppen met roken besproken, gevolgd door het model van Positieve Gezondheid en hoe je deze in het coachen op stoppen met roken kun inzetten. In het deel daarna wordt een kader gepresenteerd waarmee je de cliënt stap voor stap kunt begeleiden naar eigen regie. Daarna volgen diverse hulpmiddelen voor het stoppen met roken variërend van stopmedicatie tot beweging.

- Module 4 Perspectief deelnemer

In deze module wordt het perspectief van de client belicht en de vragen waar hij/zij mee kan worstelen. De onderdelen die aan bod komen zijn: de financiële consequenties van het stoppen met roken, de ervaringen die cliënten (kunnen) hebben na het stoppen, gewichtstoename na het stoppen en de sociale context van de client.

- Module 5 Organisaties rondom (stoppen met) roken

Deze module geeft informatie over verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van roken onderverdeeld naar: overheid, tabaksindustrie en organisaties rondom het stoppen met roken.

- Module 6 Ontwikkeling als SMR coach

Deze module gaat in op jouw rol als coach en de afbakening van die rol. Daarnaast vind je in deze module de eisen die gelden voor je (her)registratie als gekwalificeerd stoppen-met-roken coach en ook de manier waarop je bij kunt blijven in het vakgebied.

 

B. De training coaching op leefstijl, bestaande uit e-learning (5 uren) en live training (5 uren) heeft de volgende doelen:

- Deelnemers kunnen snel tot de kern komen bij de patiënt/cliënt/medewerker en zijn motivatie versterken;

- Deelnemers beseffen in welke mate ze zaken invullen voor een ander (dan wel echt luisteren en verhelderen wat de ander bedoelt);

- Deelnemers kunnen meer diepgang in hun gesprekken brengen;

- Deelnemers kunnen een (vervolg)gesprek effectief starten, met aandacht voor inhoud én relatie;

- Deelnemers kunnen de ander helpen om concrete verbeterstappen te vinden en te gaan uitvoeren;

- Deelnemers kunnen eenvoudiger adviezen over leefstijl geven, zodat de patiënt/cliënt/medewerker beter weet wat hij kan doen om zijn gewoontes te verbeteren.

- Deelnemers hebben hun groei mindset versterkt en/of meer plezier in hun gesprekken gekregen.

 Opleiding Stoppen met roken coach
Cursus
A. E-learning begeleiden stoppen met roken:
- Module 1 Roken & achtergrond
In deze eerste module worden achtergronden en cijfers gepresenteerd over roken. De verschillende rookmiddelen en ingrediënten van tabak worden behandeld, gevolgd door de effecten van roken op de gezondheid.
- Module 2: Verslaving
In deze module gaan we in op een verslaving in algemene zin: wat is een verslaving, hoe werkt een verslaving en welke aandachtspunten zijn er in de behandeling van een verslaving. De nicotineverslaving wordt meer in detail toegelicht.
- Module 3 De aanpak van Stoppen met Roken
In deze module worden recente inzichten uit de wetenschap op het gebied van stoppen met roken besproken, gevolgd door het model van Positieve Gezondheid en hoe je deze in het coachen op stoppen met roken kun inzetten. In het deel daarna wordt een kader gepresenteerd waarmee je de cliënt stap voor stap kunt begeleiden naar eigen regie. Daarna volgen diverse hulpmiddelen voor het stoppen met roken variërend van stopmedicatie tot beweging.
- Module 4 Perspectief deelnemer
In deze module wordt het perspectief van de client belicht en de vragen waar hij/zij mee kan worstelen. De onderdelen die aan bod komen zijn: de financiële consequenties van het stoppen met roken, de ervaringen die cliënten (kunnen) hebben na het stoppen, gewichtstoename na het stoppen en de sociale context van de client.
- Module 5 Organisaties rondom (stoppen met) roken
Deze module geeft informatie over verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van roken onderverdeeld naar: overheid, tabaksindustrie en organisaties rondom het stoppen met roken.
- Module 6 Ontwikkeling als SMR coach
Deze module gaat in op jouw rol als coach en de afbakening van die rol. Daarnaast vind je in deze module de eisen die gelden voor je (her)registratie als gekwalificeerd stoppen-met-roken coach en ook de manier waarop je bij kunt blijven in het vakgebied.

B. Training coaching op leefstijl, bestaande uit e-learning (5 uren) en live training (5 uren) met de volgende doelen:
- Deelnemers kunnen snel tot de kern komen bij de patiënt/cliënt/medewerker en zijn motivatie versterken;
- Deelnemers beseffen in welke mate ze zaken invullen voor een ander (dan wel echt luisteren en verhelderen wat de ander bedoelt);
- Deelnemers kunnen meer diepgang in hun gesprekken brengen;
- Deelnemers kunnen een (vervolg)gesprek effectief starten, met aandacht voor inhoud én relatie;
- Deelnemers kunnen de ander helpen om concrete verbeterstappen te vinden en te gaan uitvoeren;
- Deelnemers kunnen eenvoudiger adviezen over leefstijl geven, zodat de patiënt/cliënt/medewerker beter weet wat hij kan doen om zijn gewoontes te verbeteren.
- Deelnemers hebben hun groei mindset versterkt en/of meer plezier in hun gesprekken gekregen.
Meijke van Herwijnen, register leefstijlcoach, trainer en docent
Nicole Philippens, register leefstijlcoach, register stoppen met roken coach, trainer en docent
Bestand  
programma SMR opleiding Visiom 200818.pdf26-8-2020 19:5760 KB
4
21
640
Deelnemers die een door BLCN/KABIZ geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebben doorlopen óf bij Visiom de training Samen Focussen op Leefstijl of de leergang Coaching hebben afgerond, kunnen vrijstelling krijgen van het onderdeel coaching van deze cursus. Het tarief voor het resterende cursusdeel (e-learning stoppen met roken) is € 295. Ter beoordeling hiervan en voor een aangepaste inschrijving kun je contact opnemen via academie@visiom.nl. Vermeld hierbij je inschrijfnummer van BLCN/KABIZ of de periode waarin je je cursus coaching hebt afgerond.
Deze cursus gaat specifiek over (begeleiding bij) stoppen met roken.
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)

Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)

We weten al heel lang dat mensen gezond moeten leven om zich vrolijk, fit, ontspannen en zelfverzekerd te voelen. Maar het valt niet mee om gezonde gewoontes vol te houden en ook niet om anderen daarbij te helpen. Als professional moet je twee dingen faciliteren:
* Mensen moeten weten wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, bewegen, slaap, ontspanning of medicatie. Hier zijn vaak goede adviezen voor te geven.
* Ze moeten weten hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Dan heb je het in veel gevallen over omgaan met je lichaam en behoeftes, tijd en energie managen, communicatie of omgaan met stress en onrust. Dit zijn onderwerpen die helemaal op de persoon moeten worden afgestemd. Je gaat dus coachen of trainen, geen advies geven.

Veel professionals beheersen één van deze beide terreinen. Het combineren ervan is bij uitstek het vak van de leefstijlcoach. Maar ook andere gezondheidsprofessionals kunnen hun kennis en vaardigheden op beide terreinen vergroten om cliënten of patiënten beter te ondersteunen. Daar is de Visiom Academie voor opgericht.

Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH
Amersfoort
033-7850591