Opleidingen details kinesitherapie UZ Gent

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Arbeidsgericht revalideren in het Revalidatiecentrum UZ Gent: Effectmeting en meerwaarde van ICF hierbij (ID nummer: 406180)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch425-9-2020 t/m 31-12-2020

In kader van de studie i.s.m. het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid van het RIZIV is een ICF-gebaseerd arbeidsgericht revalidatieprotocol uitgewerkt. De ICF-gebaseerde documenten en werking wordt besproken, alsook de geplande implementatie in het elektronisch patiëntendossier. Als onderdeel van de studie is ook nagegaan of een fysiek belastbaarheidsonderzoek in kader van arbeidsgerichte revalidatie zinvol is: resultaten van een vragenlijstonderzoek bij revalidanten (n= 39) en een kwalitatief luik worden toegelicht. De (meer)waarde van ICF is onderzocht via kwalitatief onderzoek: hiertoe zijn focusgroepen uitgevoerd bij de behandelteams en arbeidsbemiddelaars en individuele interviews bij arbeidsartsen en adviserend artsen van het ziekenfonds. Resultaten van een vragenlijstonderzoek (bij 47 revalidanten) komen aan bod o.a. verandering in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven na volgen arbeidsgericht revalidatietraject. De beleidsaanbevelingen o.b.v. onze studie worden toegelicht.

Katrien Vermeulen
2
0
 
Tijd15:00 - 17:00
Locatie Gent (BE) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 17:00
Locatie Gent (BE) (Toon kaart)
Opmerkingenkleine delegatie zal ter plaatse kunnen mee volgen, anderen zullen online kunnen volgen

interne bijscholingen om de kwaliteit van de kinesitherapie in het ziekenhuis op peil te houden of te verbeteren

De Pintelaan 185
9000
Gent
Gert Lambrecht revalidatiecentrum K7
9000
Gent
09/3324851
Selecteer een bestand aub.