Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Online Congres - Vroegsignalering bij baby’s - editie 2020 (ID nummer: 406172)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

De eerste 1000 dagen van een mensenleven vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling. 

Baby’s ontwikkelen zich immers razendsnel, juist in de periode dat ouders nog moeten wennen aan hun nieuwe rol als opvoeder en verzorger. Gelukkig gaat het meestal goed. Zo niet dan is adequaat en vroeg handelen van groot belang. Het online-congres Vroegsignalering bij baby’s slaat een brug tussen de nieuwste inzichten en het handelen in de praktijk van alledag.

Baby’s komen afhankelijk van hun ouders ter wereld. Ze hebben weinig andere mogelijkheden dan huilen om duidelijk te maken welke behoeftes ze hebben. Voor ouders betekent dit soms raden wat er aan de hand is. Het geeft spanning wanneer huilen niet stopt of lijkt te stoppen of wanneer je de behoefte van je kind niet begrijpt. Ouders kunnen wanhopig raken. Zij ervaren stress die noch bevorderlijk is voor het kind, noch voor de ouder, noch voor de ouder-kindrelatie. En wat doe je dan als zorgprofessional?

Het online congres Vroegsignalering bij baby’s gaat over manieren waarop hulp kan worden geboden aan ouders om hun jonge kind beter te begrijpen en te begeleiden. Wat kun je doen als ouders heel kwetsbaar zijn? Wat is een goede ingang om regulatieproblematiek te behandelen? Hoe zit het met de afstemming tussen de breinen van ouders en hun jonge kind? Wat kun je ouders adviseren als hun kind overprikkeld is of maar blijft huilen?

Bij deze en andere vragen staan de sprekers uitvoerig stil tijdens dit online-congres.

Leerdoelen:

  • De verbinding van het jonge brein met het volwassen brein van de ouders
  • De betekenis en het belang van de dialoog tussen ouders en baby 
  • Adequaat omgaan met regulatieproblemen bij een baby
  • Factoren die van invloed zijn op huilgedrag van baby’s
  • Begeleiding van ouders in het omgaan met extreem huilgedrag van hun baby
  • Kwetsbaar ouderschap tijdens de eerste 1000 dagen
  • Het verschil tussen wel of niet troosten van de huilende baby en het effect op de ouders en de ouder-kind relatie
  • Behandeling van de methodiek Happiest Baby voor en met ouders 
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
KinderverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
400
ja
295
7
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 18:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.