Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Interactiemethodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO) (ID nummer: 406082)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

De cursus Interactie Methodiek Relationele Ontwikkeling, waarin de methodiek Beweging-als-houvast centraal staat, is gebaseerd op de wijze waarop ouders en baby’s communiceren. De basis hiervan is lichaamstaal, meer specifiek ‘de beweging van beide partners ten opzichte van elkaar’.

Niemand zal twijfelen aan het vermogen van baby’s om te kunnen communiceren met een partner, ondanks dat baby’s geen taal of woorden tot hun beschikking hebben. Uit klassieke en recente studies is duidelijk geworden dat ouders en jonge baby’s gebruik maken van elkaars bewegingen en de kwalitatieve eigenschappen van een beweging, zoals snelheid en intensiteit. Tijdens de momenten van bewegen (waarbij de spraak van ouders ook als een vorm van bewegen wordt gezien) ontstaan er momenten van synchronie tussen ouder en baby en momenten van onderscheid. De baby leert op deze manier het verschil kennen tussen zichzelf en de ander en tussen samenzijn en op zichzelf gericht zijn. Vervolgens groeit het vermogen om zowel initiatief te nemen in het maken van contact als het vermogen om te kunnen volgen. 

Deze principes (synchronie, onderscheid, initiatief nemen, volgen, samen zijn en autonoom zijn) vormen de basis voor een wederkerige en gelijkwaardige communicatie tussen partners. De cursisten leren om deze principes toe te passen bij cliënten die sociaalemotionele ontwikkelingsproblemen hebben. Cliënten die sociaalemotionele ontwikkelingsproblemen hebben, laten in het normale contact minder wederkerigheid zien waardoor de communicatie tussen partners minder gelijkwaardig is. De cursisten leren wat zij kunnen doen om meer gelijkwaardig contact op te bouwen met hun cliënt en meer wederkerigheid te ontwikkelen bij de cliënt.

Deze methodiek kan ingezet worden bij cliënten van alle leeftijden en ongeacht een eventueel aanwezige diagnose. Uitgangspunt is namelijk dat de basis van alle communicatie ‘beweging’ is en dat je kunnen aanpassen op elkaars beweging, een aangeboren vermogen van iedereen is, waardoor er altijd aanknopingspunten voor een behandeling zijn.   

Doel van de cursus: de cursist is in staat om de principes van wederkerige interacties toe te passen in het contact met een cliënt. Hierbij zal de nadruk liggen op het geleidelijk aan zelfstandig worden in de uitvoering en verslaglegging van de behandeling. De cursist is in staat om het handelen wetenschappelijk, theoretisch en methodisch te onderbouwen.

Doel van de behandeling: de cliënt helpen om wederkerige en gelijkwaardige interacties te kunnen aangaan met zijn omgeving. De cliënt leert de structuur herkennen van wederkerige interacties dankzij de cursist die deze structuur toepast in wekelijkse contactmomenten. Tijdens de contactmomenten staat het plezier tussen cursist en cliënt voorop. De activiteiten die gedaan worden, zijn bedoeld om prettig contact te laten ontstaan. De activiteiten zijn altijd leeftijdsadequaat en passend bij de belevingswereld van de cliënt en de mogelijkheden van de cursist. Beiden hebben hun aandeel in de keuze van plezierige activiteiten. Het uiteindelijke doel dat nagestreefd wordt is dat de cliënt zich de basisvormen van communicatie heeft eigengemaakt en dat er gelijkwaardige verdeling is tussen initiatiefname en volgen.

Pedagogen, psychologen, therapeuten, docenten en groepsopvoeders die naast verbale communicatie, ook willen leren werken met IMRO Beweging-als-houvast. Een afgeronde Hbo-opleiding is minimaal vereist.
54
Ja
164
Er wordt uitgegaan van gemiddeld 6 uur zelfstudie per week:
• Voorafgaand aan elke bijeenkomst leest de cursist verplichte literatuur, daarnaast is er bij elke bijeenkomst aanbevolen literatuur.
• Daarnaast brengt de cursist 20 werkbezoeken aan de cliënt, hieraan besteedt de cursist twee uur per werkbezoek, inclusief voorbereiding. De cursist schrijft 8 werkbezoekverslagen gedurende het hele traject.
• De cursist schrijft een behandelverslag van 1500 woorden, waarin hij of zij een samenvatting geeft van de hele periode. Dit verslag wordt zodanig geschreven, dat betrokkenen van de cliënt en niet-professionals het verloop kunnen begrijpen. Daarnaast schrijft de cursist een reflectieverslag van 500 woorden waarin gereflecteerd wordt op het eigen proces.
1995
De kosten voor deze scholing bedragen € 1.995,00. Alumni van de Radboud Universiteit en/of het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen ontvangen 10% korting en betalen € 1.895,00.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 16:45
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.