Opleidingen details Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Nieuwe wetten en het rapporteren (ID nummer: 405825)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte GGZ (Wvggz), artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet Zorg en Dwang (Wz&d) in werking getreden.. . In het najaar van 2019 werden in het kader hiervan een aantal refereerbijeenkomsten georganiseerd. De huidige bijeenkomst is het vervolg op ‘nieuwe wetten, nieuwe vraagstelling’. Met behulp van casuïstiek wordt bekeken hoe de praktijk van het PJ rapporteren zich ontwikkeld heeft nu de nieuwe wetten een half jaar of langer zijn ingevoerd. De heer Drs. Theo Bakkum zal spreken vanuit zijn positie als portefeuillehouder rapportage binnen het NIFP en psychiater, tevens rapporteur. Mevrouw Mr. Janine Berton heeft vanuit haar rol binnen het OM als landelijk Wvggz Officier veel kennis van de huidige uitvoering van de nieuwe wetgeving, zal de achtergronden van de wetgeving toelichten, en kan rapporteurs handvatten geven.

 

Doelstelling: Rapporteurs informeren over de praktische invulling van de nieuwe wetten Wet verplichte ggz (Wvggz), artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) en de wet Zorg en Dwang (Wz&d) bij het PJ-rapporteren

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
uitsluitend academici
Overig
 Verdiepend
25
50
ja
n.v.t.
2
Geen toetsing, wel evaluatie
100% aanwezigheid
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd18:00 - 20:30
Locatie

Tijd18:00 - 20:30
Locatie

Tijd18:00 - 20:30
Locatie

Tijd18:00 - 20:30
Locatie

Het NIFP is een kennisorganisatie op het gebied van forensische psychologie en psychiatrie.

Herman Gorterstraat 5
3511SW
Utrecht
088-0710250
Selecteer een bestand aub.