Opleidingen details Family Supporters

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Systeemgericht werken (ID nummer: 405734)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

In de 4-daagse blended training 'Systeemgericht werken' leren deelnemers verschillende systemische benaderingen toepassen in de veelal diverse en complexe praktijk waarin zij werken. De training is interactief, goed toepasbaar en gericht op eigen (veer)kracht. De deelnemer leert systeemgericht kijken en werken binnen zijn werksetting en -mogelijkheden.

Programma:

In de eerste bijeenkomst maak je kennis met de systeemtheorie en verkennen wij wat systeemgericht werken inhoudt. Je gaat aan de slag met structurele concepten middels een tafelopstelling. 
In de tweede bijeenkomst beginnen we met de basis van het maken van contact en oefen je met systeemgerichte gesprekken. Je leert over communicatie- en interactiepatronen. 
In de derde bijeenkomst kijken we naar een client in de bredere, maatschappelijke context en hoe deze zijn leven doorloopt. Je zoekt naar steunbronnen in het netwerk. Je maakt een genogram en reflecteert op je eigen (culturele) 'erfenis'. 
In de vierde bijeenkomst gaan we samen-werken. In dialoog en creatief creëren we samen, met een nieuwsgierige basishouding.
Uiteindelijk kun je een goede systeemtaxatie maken. Aan het eind integreren we het geleerde met een narratieve opdracht (dit geldt dan tevens 'toetsing')

De training is opgebouwd vanuit de visie van FamilySupporters, die 'Systeemgericht werken', samen met 'Wrap-around Care' en 'Positieve Gezondheid' als gedachtegoed in haar DNA heeft. De trainers hebben ruime systemische expertise én veel didactische ervaring.

Leeruitkomsten: 

Deelnemers plaatsen cliënten doorlopend in hun bredere en ook maatschappelijke context. Deelnemers leren een systeemtaxatie te maken en geven hiermee ook anderen inzicht in de (vergeten) steun- en hulpbronnen in het systeem. Vanuit het intergenerationeel perspectief (en methodiek beschermjassen) hoeven deze mensen (e.a.) niet lijfelijk in de kamer te zijn om betrokken te worden. Waar netwerk niet steunend is, wordt gezocht naar aan te boren hulpbronnen. 'Gezin, familie en vrienden', maar ook 'Veiligheid' zijn twee van de 6 levensgebieden waarop constant wordt geëvalueerd met de betrokkenen.

Deelnemers zullen 'invoegen' in het gezin en sluiten aan bij (o.a.) de taal, cultuur en belevingswereld van het cliëntensysteem. Zij bouwen een werkrelatie met alle belangrijke betrokkenen en zijn hierbij meerzijdig partijdig. Zij zijn zich er bewust van dat zij onderdeel zijn van het systeem, maar dat deze deelname van tijdelijke aard is. Zij leren ook aan te sluiten bij non-verbaal gedrag en krijgen andere perspectieven op 'weerstand'. Op elke aspect van het de hulpverleningproces, inclusief de match tussen cliënten en hulpverlener wordt systemisch geëvalueerd.

De deelnemers kunnen een systeemtaxatie doen, waarbij gekeken wordt welke hulp gematcht kan worden, vanuit het persoonlijke en professionele netwerk. Deelnemers zullen op zoek te gaan naar meerstemmigheid: zij zullen alle relevante stemmen horen, met betrekking tot wat er aan de hand is en nodig is. Zij zullen zoeken naar de 'beslissers' in het systeem en waar (wel of geen) overeenstemming is voor deze beslissing. Zij leren kijken naar veerkracht en zoeken naar eigen passende oplossingsmogelijkheden binnen de gezinscultuur. Deelnemers reflecteren op eigen normen en waarden en maken belangrijke thema's rondom normen en waarden bespreekbaar in de gezinnen waarmee zij werken. 

Deelnemers kunnen ook systemisch kijken naar het 'systeem rondom het systeem' (hulpverleners/ samenwerkingspartners) en ieders positie hierin. Zij spreken verwachtingen naar elkaar uit en bepalen hun rol en positie op basis van de vragen van de betrokkenen.

De opleiding richt zich op clienten van 0-100 met allerlei problematiek, dus is interessant voor alle begeleiders en behandelaren in de hulpverlening: Maatschappelijk werkers, social workers, GGZ-agogen, vaktherapeuten, PMT-ers, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, jeugdhulpverleners, gezinswerkers, psychologen, orthopedagogen, artsen en psychiaters.
39
Ja
12
Voorbereiding Bijeenkomst 1:

- Doen: Prikkelende uitnodiging met vragen ter bepaling van verwachtingen (15min)
- Lees Hoofdstuk 1: De systeemoptiek - Verschillen Omarmen (Jessurun & Warring) 14 pagina’s (1,5u)
- Lees Hoofdstuk 2: Een systemische bril - Systemisch werken (van Savenije, van Lawick en Reijmers) 17 pagina’s (2u)

Voorbereiding Bijeenkomst 2:
- Doen: Als je een systeemgesprek samen doet met een collega/co-therapeut: ‘Zoom’ eens een paar minuten uit en kijk alleen maar naar de lichaamstaal. Bij een beeldbel-gesprek: zet het geluid eens een paar seconden uit als mensen met elkaar in gesprek zijn. Wat valt op? (5min)
- Bekijk deze korte kennisclip van Windesheim (10 min):
https://youtu.be/TmPK2Mq4r68
- Bekijk in je caseload waar je de communicatie goed zou noemen, en waar communicatie echt problematisch is (0,5u).
- Lees Hoofdstuk 5: Communicatie - Verschillen Omarmen (Jessurun & Warring) 30 pagina’s (3u)

Voorbereiding Bijeenkomst 3:
- Neem een (foto) van een voorwerp dat erg van waarde is in jullie familie (5min)
- Vul deze vragenlijst in: https://www.coutinho.nl/fileadmin/documenten/verschillenomarmen/Verschillen_omarmen-Bijlage_02.pdf (15min)
- Bekijk in je caseload bij hoeveel cliënten je meerdere generaties ‘in beeld’ hebt (10min)
- Lees Hoofdstuk 11: Genogrammen - van Verschillen Omarmen (Jessurun & Warring) – 26 pagina’s (2,5u)
- Lees Paragraaf 2.5 De contextuele of intergenerationele systeemtheorie uit Nabuurs 8 pagina’s (0,75u)

Voorbereiding Bijeenkomst 4:
- Zoek op social media (Youtube, Instagram, Facebook, Pinterest) iets op wat voor jou staat voor Oplossingsgericht werken (10min)
- Bekijk het filmpje: https://youtu.be/CJ0WNIQonog (5 min)
- Bekijk de TED-Talk: https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg (30 min)
- Toetsing: Denk terug aan de eerste drie dagen en reflecteer op wat jou het meest geraakt heeft en indruk heeft gemaakt. Maak hier (middels een symbool, zie toelichting in les) een verhaal (narratief/story) bij. Wij vragen je deze aan het eind van de laatste dag te presenteren aan de groep (incl extra aanwezigen uit het team, als getuigen) (1u)
480
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:00 - 16:30
Locatie Beneden-Leeuwen (NL) (Toon kaart)

FamilySupporters heeft als missie: Zorg voor je leven.
Wij willen samen de zorg beter maken, wij vinden het belangrijk dat cliënten
zelf voor hun zorg kiezen en kwaliteit van leven in alle levensfases en op alle leefgebieden is ons uitgangspunt.

Dit betekent dat wij:
• er zijn voor iedereen van 0 tot 100+ die echt anders wil: cliënten, professionals en opdrachtgevers;
• maatwerk leveren, omdat optimale kwaliteit van leven voor iedereen anders is;
• al werkend zorgsectoren, financieringsstromen, organisaties en professionals verbinden, dat doen we met een uniek, cliënt gestuurd concept, inclusief bijbehorende kleinschalige organisatievorm, zakelijke bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemerschap;
• het belangrijk vinden dat je zelf mee bepaalt hoe en door wie je wordt geholpen. We zoeken de juiste match qua specialisme en persoon;
• flexibel zijn en werken op de plekken en tijden die nodig zijn;
• in multidisciplinair verband werken direct rond de cliënten en hun naasten;
• leven en werken in volle diversiteit, samen komen we verder. Het gaat bij FamilySupporters niet over begrenzen, maar over verbinden;
• werken vanuit wraparound care, we staan niet boven, maar naast de cliënt. Elke cliënt heeft een vaste coach en/of regiebehandelaar;
• ons richten op positieve gezondheid, waarbij gezondheid in onze visie het vermogen is om je aan te passen aan en regie te voeren over de uitdagingen in het leven. Uitdagingen kunnen liggen op alle leefgebieden;
• niet alles op kunnen lossen, we kunnen wel onze uiterste best doen;
• onze organisatie niet als doel zien, maar een middel om ons werk goed te kunnen doen.

De missie en visie van FamilySupporters is terug te vinden in het leren & ontwikkelen van medewerkers. Zelf kiezen voor je groei vinden wij belangrijk, waarbij we in samenwerking en verbinding tot maatwerk komen, passend bij de medewerker waarbij het leren geen doel op zich is, maar gericht is op persoonlijke ontwikkeling om ons werk goed te kunnen doen.
Zelf kiezen voor je groei, kwaliteit van leren, blended learning en excelleren door samenwerken zijn hierbij belangrijke elementen voor ons.

Op basis hiervan:
• maken wij gebruik van de expertise die iedere medewerker meeneemt;
• vindt het leren & ontwikkelen voor het belangrijkste deel plaats in de praktijk;
• bieden wij een modulair aanbod vanuit FamilySupporters;
• volgen medewerkers externe trainingen en opleidingen bij andere opleidingsinstellingen.
Houtmankade 332
1013 RR
Amsterdam
0630625193
Selecteer een bestand aub.