Opleidingen details Expertise Centrum ACT

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

6-daagse ACT-basics; een process-based aanpak (ID nummer: 405681)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Acceptance and Commitment Therapy is een derdegeneratie gedragstherapie waarbij naast cognities en gedrag de focus ligt op waardengerichte invulling van het leven. Hierbij zijn classificaties ondergeschikt aan de cognitieve en gedragsmatige processen van de mens, wat ACT tot een transdiagnostisch inzetbare methodiek maakt. Deelnemers leren de verschillende ACT processen te herkennen en toe te passen op zichzelf en hun clientèle. Middels technieken voortkomend uit het Functioneel Contextualisme en de Relational Frame Theory leer je te werken aan duurzame gedragsverandering. Deze opleiding bestaat dan ook enerzijds (de 1e twee dagen) uit experiëntieel werk ten aanzien van het eigen functioneren en anderzijds (de overige vier dagen) uit het versterken van de therapeutische vaardigheden. Na de opleiding ben je in staat om vanuit de ACT een contextuele probleemanalyse te maken en daaruit voortkomend behandelproces vorm te geven. Je kunt de methodiek zowel op individuen als op groepen toepassen.        

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
6
12
ja
1190
36
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk zijn, wordt online lesgegeven.

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk zijn, wordt online lesgegeven

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysiek samenkomen door Covid-19 niet mogelijk is, wordt er online lesgegeven

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)

Opleidings- en trainingscentrum op het gebied van Acceptance and Commitment Therapy.

Mostheuvelstraat 28
5045DR
Tilburg
Mostheuvelstraat 28
5045DR
Tilburg
06-41178060
Selecteer een bestand aub.