Opleidingen details Expertise Centrum ACT

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

6-daagse ACT-basics; een process-based aanpak (ID nummer: 405681)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen365-10-2020 t/m 4-10-2023

Acceptance and Commitment Therapy is een derdegeneratie gedragstherapie waarbij naast cognities en gedrag de focus ligt op waardengerichte invulling van het leven. Hierbij zijn classificaties ondergeschikt aan de cognitieve en gedragsmatige processen van de mens, wat ACT tot een transdiagnostisch inzetbare methodiek maakt. Deelnemers leren de verschillende ACT processen te herkennen en toe te passen op zichzelf en hun clientèle. Middels technieken voortkomend uit het Functioneel Contextualisme en de Relational Frame Theory leer je te werken aan duurzame gedragsverandering. Deze opleiding bestaat dan ook enerzijds (de 1e twee dagen) uit experiëntieel werk ten aanzien van het eigen functioneren en anderzijds (de overige vier dagen) uit het versterken van de therapeutische vaardigheden. Na de opleiding ben je in staat om vanuit de ACT een contextuele probleemanalyse te maken en daaruit voortkomend behandelproces vorm te geven. Je kunt de methodiek zowel op individuen als op groepen toepassen.        

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
6
12
ja
1190
36
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk zijn, wordt online lesgegeven.

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk zijn, wordt online lesgegeven

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien fysiek samenkomen door Covid-19 niet mogelijk is, wordt er online lesgegeven

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Tilburg (NL) (Toon kaart)

Opleidings- en trainingscentrum op het gebied van Acceptance and Commitment Therapy.

Mostheuvelstraat 28
5045DR
Tilburg
Mostheuvelstraat 28
5045DR
Tilburg
06-41178060
Selecteer een bestand aub.