Opleidingen details Nascholing in de zorg Kerstenvandepol

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omgaan met rouw en verlies in de kraamperiode (ID nummer: 405418)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie B) Scholing Kraamzorg in specifieke situaties 36-10-2020 t/m 5-10-2021
Scholing algemeen / overig (2016)36-10-2020 t/m 5-10-2021

Omschrijving scholing
Verlies en verdriet in de kraamtijd houdt meer in dan het overlijden van een baby gedurende de partus of in het kraambed. Het is een breed scala aan situaties die verdriet kunnen veroorzaken of verdriet dat juist in de kraamtijd weer herbeleefd wordt.
Rouwen is een proces dat niet alleen na een overlijden plaatsvindt maar dat ook speelt na alles wat je kwijtraakt of waarvan je beseft dat je het nooit zult hebben In de workshop is informatie over het rouwproces volgens de opvatting van de Amerikaanse professor William Worden.
Signalen van stagnerende rouw komen ook aan de orde.
In deze scholing geen technische informatie maar het accent ligt op de gespreksvoering, de houding en bejegening van de professional bij het omgaan met verlies en verdriet.
 

Doelstellingen:

3 uur

Doelstellingen:     

Deelnemers kunnen een aantal voorbeelden benoemen van verlies en verdriet in de kraamperiode

Deelnemers vertellen en reflecteren op eigen ervaringen met verlies en verdriet

Deelnemers weten welke signalen kunnen duiden op stagnatie van rouwverwerking

Deelnemers hebben inzicht in rouw taken

Deelnemers kunnen benoemen welke sociaal emotionele ondersteuning passend is.

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
0
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Tijd15:00 - 18:00
Locatie
Opmerkingen3 uur

Kerstenvandepol verzorgt al jarenlang scholingen in de kraamzorg en in de keten kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg. We richten ons vooral op de communicatieve vaardigheden, beroepshouding en de daarmee verwante competenties. In onze werkwijze is de aansluiting bij de praktijkervaringen van de deelnemers cruciaal en de opvatting dat leren ook leuk mag zijn.
We hebben diverse materialen ontwikkeld zoals de trainershandleiding vroegsignalering in de kraamperiode en de handleiding Kinderen die opvallen in de kraamzorg. We werken vraaggericht en meestal incompany. Symposia, workshops voor ketenpartners enz. verzorgen wij ook. We hechten aan kwaliteit en borging van vaardigheden, houding en kennis. Organisaties doen ook een beroep op onze expertise bij het uitzetten, implementeren en borgen van trajecten, we denken graag mee!

Tielseweg 32
4012BK
Kerk Avezaath
0344681991
Selecteer een bestand aub.