Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop siliconen, kunststof- en silversplints (ID nummer: 405396)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 238-10-2020 t/m 7-10-2021

Klachten in het houding en bewegingsapparaat komen veel voor bij musici. Dit betreft meestal pijn of bewegingsverstoring van de bovenste extremiteit. Dat is niet verrassend gezien de enorme eisen die aan een professionele musicus worden gesteld. De impact van deze klachten op het musiceren kan groot zijn, met soms vroegtijdig afbreken van de muzikale carrière. De behandelresultaten zijn daarbij nogal wisselend, soms tegenstrijdig en ronduit schadelijk. Een scala aan redenen zijn hiervoor aan te wijzen, waaronder een grote diversiteit aan expert opinions over de vermeende oorzaak met de daaruit voortvloeiende behandelstrategieën. De wetenschappelijke onderbouwing van deze aanpakken en visies is helaas beperkt. Toch moet de musicus met blessure worden behandeld. Hoe pak je dit dan aan? Vanuit welk theoretisch model?

In deze cursus ligt de focus op de zin en onzin van het inzetten van spalken in de behandeling van deze speciale groep patiënten. De cursus bestaat uit een theoretisch en een 'hands-on' praktisch gedeelte.

  • Theorie: Spalken kunnen geïndiceerd zijn bij instabiliteit problematiek. Instabiliteit en hyperlaxiteit zijn verschijnselen die bij musici veel vaker voorkomen dan bij niet-musici. In het theoretisch gedeelte wordt ingegaan op de lokale fysieke factoren van de muzikale hand (aan de hand van een aantal theoretische modellen) en enige uitkomsten uit recent onderzoek.
  • Praktijk deel 1: Hoe verricht je onderzoek naar de stabiliteit – en mogelijke secundaire gevolgen- van de hand van een musicus? Hoe kun je dit als behandelaar vervolgens beïnvloeden en beoordelen of een spalk een meerwaarde zou kunnen hebben? Dit wordt geleerd aan de hand van de eigen handen, maar ook van een live casus. Vervolgens het opstellen van een concreet behandeldoel en plan – binnen het bio-psycho-sociaal model- en de uitwerking hiervan aan de hand van een aantal verschillende typen spalken.
  • Praktijk deel 2: Presentatie van verschillende typen relevante spalken vanuit de industrie: kunststof, siliconen en silver splints.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Ergotherapeuten (EN)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma workshop.docx16 KB
25
Voor leden van de NVDMG is toegang gratis, overige deelnemers betalen 25 euro.
Tijd16:00 - 18:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Vereniging voor artsen en psychologen Definitie:Dans- en muziekgeneeskunde richt zich op wetenschappelijk onderzoek van de gezonde functies en van de aandoeningen, somatisch dan wel psychisch, die een rol spelen bij het dansen respectievelijk musiceren, alsmede de pre¬ventie, diagnostiek en behandeling van die aandoeningen bij dansers en musici. Dans- en muziek¬geneeskunst is de praktische toepassing.Missie (betekent letterlijk: "roeping", dus wat ons beweegt): Op 1 april 2005 is de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde (NVDMG) opgericht door een groep huisartsen en medisch specialisten met als doel het:- verbreden en verdiepen van de belangstelling voor - en deskundigheid op het gebied van - de Geneeskunde en Geneeskunst voor Dansers en Musici,- bevorderen van onderlinge (ook sociaal-culturele) contacten van in dans en muziek geïnteresseerde artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici,- bieden van een wetenschappelijk kader voor de dans- en muziekgeneeskunde,- bewaken van de kwaliteit van de dans- en muziekgeneeskunstVisie (letterlijk: "zienswijze", dus hoe we ons voorstellen onze roeping waar te maken): De vereniging vormt een platform waar artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Zij biedt door onderwijs, kennisoverdracht en bewustwording de mogelijkheid tot zinvolle therapiebepaling en wetenschappelijk onderzoek in de dans en muziekgeneeskunde en daarmee - indirect - een goede ondersteuning voor dansers en musici.

Ruiterpad 61
5275 LD
Den Dungen


0648938313
Selecteer een bestand aub.