Opleidingen details SeeTrue Mindfulness

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Mindfulness Basisopleding (ID nummer: 405344)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

In de basisopleiding MBCT van 48 contacturen ligt de nadruk op het leren gebruiken van het MBCT-protocol. Cursisten leren de systematiek en opbouw van het protocol. Ze oefenen de therapeutische vaardigheden die nodig zijn om het MBCT-protocol zelfstandig te gebruiken op een verantwoorde manier. Het curriculum omvat bestudering van de wetenschappelijke literatuur rond MBCT en de indicaties en de contra-indicaties voor het gebruik van MBCT. Daarnaast is er veel aandacht voor de rol en de houding van de therapeut of trainer binnen 3de generatie gedragstherapieën. Met name de vaardigheid om als therapeut/trainer mindfulness te integreren in de therapeutische basishouding krijgt veel aandacht. Er wordt veelal in dyades (tweetallen) gewerkt waarbij je beurtelings in de cliënten of de therapeutenrol zit. Doordat je ook als cliënt de methode ondergaat ervaar je de sterke werking ervan. 

Om mindfulness oefeningen en principes op een juiste manier toe te kunnen passen bij kinderen, jongeren en ouders, is het van belang een grondige kennis te hebben van de basisprincipes van mindfulness zodat deze geïntegreerd kunnen worden in de bestaande behandelingen voor kinderen en jongeren.

De oefeningen kunnen worden aangepast aan de verschillende leeftijden en mogelijkheden van de kinderen en ook de structuur van het programma kan worden aangepast aan de specifieke leeftijdsgerelateerde behoeften. Hiervoor is het echter wel nodig dat de therapeut een grondige kennis heeft van de basisprincipes, het basisprogramma en de achtergronden van MBI’s zoals deze in de basisopleiding aan bod komen. De therapeut kan dan de technieken naar eigen inzicht inzetten in de toepassing bij kinderen, jongeren en ouders (zie verder ook bijlage Mindfulness voor Kinderen & Jeugd)

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
1650
48
toetsing en evaluatie
nvt
Bestand 
Info MF basis.doc21 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 18:00
LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 18:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 18:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

cursussen voor hulpverleners werkzaam binnen en buiten de GGZ 

Duitsepoort 13 A
6221 VA
Maastricht
043-3020075
Selecteer een bestand aub.