Opleidingen details GGZWNB

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De-escalerend werken BASIS (ID nummer: 405205)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd517-9-2020 t/m 16-9-2021

Deelnemers krijgen:
• Handvatten voor het anders kijken en denken over conflicten en complexe communicatie
• Kennis en vaardigheden t.a.v. vroegsignalering en het voorkomen van incidenten
• Kennis en vaardigheden t.a.v. het hanteren van een conflict, de-escalerend handelen
• Kennis en vaardigheden t.a.v. fysieke de-escalatietechnieken

Na de training is de deelnemer in staat het gedrag van cliënten te duiden van gezond naar grensoverschrijdend gedrag.
De deelnemer heeft concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken en is in staat om grensoverschrijdend gedrag tijdig te signaleren en heeft handelingsperspectief afhankelijk van het gedrag van cliënten.

Medewerkers GGZ Westelijk Noord-Brabant
4
Ja
2
e-learning module Escalatie en de-escalatie van GGZ Ecademy.

Leerdoelen:
Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:
• Benoemen waarom het bij escalatie en de-escalatie van belang is om goed samen te werken als team;
• Hoe hij gecontroleerd kan escaleren en de-escaleren;
• Hoe hij hierover afspraken kan maken met de cliënt;
• Hoe hij dit kan verwerken in het signaleringsplan;
• Hoe hij zelf kan de-escaleren door contact te zoeken met de cliënt.
• Hoe hij na escalatie de verbinding weer aan kan gaan;
• Hoe hij de cliënt ruimte kan geven om:
o te kunnen experimenteren;
o fouten te maken;
o de juiste woorden te vinden om zich uit te drukken;
• Hoe hij kan zorgen voor relationele veiligheid;
• Wat de rol van communicatie is bij escalatie en de-escalatie;
• Wat het belang is van psychopathologie en delictrisico;
• Dat het gedrag voorspelt en verklaart;
• Dat je vanuit gedrag moet redeneren;
• Het begrijpen van de functie en betekenis van het gedrag.
0
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

GGZWNB biedt hulp bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Mensen van alle leeftijden en uit alle culturen, kunnen bij ons terecht voor kortdurende, maar ook langdurige zorg in verschillende facetten van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. We staan daarbij midden in de West-Brabantse samenleving.

Hoofdlaan 8
4661 AA
Halsteren
0164-289087
Selecteer een bestand aub.