Opleidingen details GGZWNB

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De-escalerend werken FU (ID nummer: 405185)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd67-9-2020 t/m 6-9-2021

Deelnemers krijgen:
• Handvatten voor het anders kijken en denken over conflicten en complexe communicatie
• Kennis en vaardigheden t.a.v. vroegsignalering en het voorkomen van incidenten
• Kennis en vaardigheden t.a.v. het hanteren van een conflict, de-escalerend handelen
• Kennis en vaardigheden t.a.v. fysieke de-escalatietechnieken

Na de training is de deelnemer in staat het gedrag van cliënten te duiden van gezond naar grensoverschrijdend gedrag.
De deelnemer heeft concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken en is in staat om grensoverschrijdend gedrag tijdig te signaleren en heeft handelingsperspectief afhankelijk van het gedrag van cliënten.

Medewerkers GGZ Westelijk Noord-Brabant
4
Ja
3
e-learning module Dwang en Drang van GGZ Ecademy.

Leerdoelen
Het hoofdleerdoel van dit leertraject is:
• De zorgverlener laat de patiënt binnen het kader van zijn mogelijkheden te allen tijden de regie houden in zijn eigen herstelproces. De patiënt bepaalt.
Andere leerdoelen zijn:
• De cursist weet welke factoren (patiënt, zorgverlener, organisatie) van invloed zijn op het bepalen van het speelveld vanuit en samen met de patiënt;
• De cursist kan afhankelijk van de fase waarin de patiënt zit (inzicht/kennis crisismodel) , bepalen welke faciliterende rol nodig is van de zorgverlener;
• De cursist weet dat het stellen van kaders samen met de patiënt en een continue veilige communicatie met de patiënt intact te houden vereist is;
• De cursist is zich bewust van zijn eigen invloed op een escalatie
0
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 12:30
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

GGZWNB biedt hulp bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Mensen van alle leeftijden en uit alle culturen, kunnen bij ons terecht voor kortdurende, maar ook langdurige zorg in verschillende facetten van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. We staan daarbij midden in de West-Brabantse samenleving.

Hoofdlaan 8
4661 AA
Halsteren
0164-289087
Selecteer een bestand aub.