Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J (ID nummer: 404976)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie298-11-2020 t/m 7-11-2022

In deze opleiding leer je hoe je EMDR kunt toepassen bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. Deze basisopleiding EMDR K&J is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of werken met verstandelijk beperkten.

Inhoud

De basisopleiding EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten.

Aan het eind van de opleiding beheers je het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en pas je het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet

De opleiding bestaat uit 11 dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik gemaakt wordt van theoretische inleidingen, video demonstraties, semi plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes om EMDR te leren toepassen. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats en zijn gericht op het aanleren van het basisprotocol. Daarna volgen nog drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Daarvoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-kind.

Tijdens de vierde en vijfde dag is er ook ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) filmfragmenten van EMDR-zittingen.

Je dient vooraf het ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ te bestuderen. Hierdoor ben je bij aanvang van de opleiding reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak. Tijdens de opleiding wordt een kennistoets afgenomen over de bestudeerde stof.

(Meerdaagse) Nascholing
1285
inclusief het boek: ‘Jongh, A. de & Broeke, E. ten (2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson’, reader. Exclusief het boek 'Beer, R. & Roos, C. de (2017). Handboek EMDR kinderen en jongeren. Lannoo Campus' (dient zelf aangeschaft te worden) syllabus, koffie/thee, lunches en een warme maaltijd op dag 1
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; dag 1 tot 20.00 uur

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; dag 1 tot 20.00 uur

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.