Opleidingen details Universiteit Maastricht, O&O
Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) (ID nummer: 404861)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31217-9-2020 t/m 16-9-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Waarom dit trainingsaanbod?
Studenten leren op de werkplek en in hun vakgebied van ervaren artsen die bereid zijn hun kennis en vaardigheden te delen met de “specialisten van morgen”.
Begeleider zijn op de werkplek is een van de vele rollen voor een arts. Leren en opleiden en het beoordelen van de performance van een arts in opleiding of co-assistent, gebeurt sinds jaar en dag. De gewijzigde inhoud van het geneeskunde-opleidingscurriculum vereist echter andere, specifiekere rollen en opleidingsvaardigheden van de klinisch begeleiders op de werkplek. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de vervolgopleidingen hun parallel in het basiscurriculum. Zowel specialisten als aios vervullen een belangrijke taak als klinisch begeleider.

Met dit trainingsaanbod wordt een structurele basis gelegd voor de arts als opleider. Het hoe en waarom en de verdere professionalisering van het opleiden, begeleiden en beoordelen neemt binnen de trainingen een centrale rol in. Het oefenen van adequate vaardigheden en ontwikkelen van attituden als opleider wordt vanuit een theoretisch en praktijk georiënteerd kader belicht. Competente artsen kunnen zich verder ontwikkelen tot competente gemotiveerde opleiders.
 

Algemeen
o De basistraining "Klinisch opleiden: Basisvaardigheden" biedt in haar aanbod, theoretische en praktische handreikingen voor klinisch begeleiders in opleidingsziekenhuizen en artsen in Onderwijs en Opleidings Regio (OOR) verband om zich verder te ontwikkelen als opleider. de training biedt een kwaliteitsimpuls voor opleiders in de praktijk.

o Onderlinge uitwisseling van ervaringen, het delen van expertise en reflecteren op de eigen rol van opleider en de communicatie met aios/co-assistenten heeft een positieve uitwerking op het eigen handelen en de samenwerking binnen de ziekenhuisorganisatie c.q. maatschappen of vakgroepen.

o Transparante communicatie in het dagelijkse contact tussen arts in opleiding/co-assistenten en klinisch begeleiders intensiveert en vergroot de wederzijdse betrokkenheid. De intrinsieke motivatie voor opleiders, om bij te dragen aan het leerproces en het realiseren van de leerdoelen van de “ arts van morgen”, groeit.
 

Specifiek
In het kader van ‘train de arts tot opleider’ verdient het de voorkeur te starten met de tweedaagse training "Klinisch opleiden: basisvaardigheden" gevolgd door een training "Beoordelen op de werkplek".
 

Werkwijze
Tijdens deze trainingen wordt interactief gewerkt in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met wisselende werkvormen: informatieoverdracht, veel oefenen, leergesprekken en discussies met hulp van voorbeelden uit de directe beroepspraktijk (beeldmateriaal en schriftelijke casuïstiek).
De trainingen worden standaard verzorgd door twee trainers. Een trainer uit de directe klinische praktijk en een trainer vanuit onderwijskundige invalshoek. De trainingen worden op locatie uitgevoerd in een daarvoor gefaciliteerde omgeving.


Doelstelling
o Optimaliseren van de rol van de begeleider als opleider in de klinische setting
o Inzicht verwerven in didactische basisprincipes
o Intensief oefenen met de focus op begeleidingsvaardigheden (coaching, gerichte observaties, effectieve feedback) als opleider


Duur
twee dagen
 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
programma Klinisch opleiden Basisvaardigheden.docx31-7-2020 11:2742 KB
485
Het cursusgeld wordt door de leerhuizen uit het OOR-verband betaald.
Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieRoermond (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Het betreft de Universiteit Maastricht, Faculteit Health, Medicine and Life Science afdeling Geneeskunde. Binnen de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) bevindt zich de taakgroep Docentprofessionalisering (DocProf). Deze taakgroep ontwikkelt, coordineert en draagt zorg voor de uitvoering van workshops en trainingen voor docenten betrokken bij het onderwijs van de opleiding voor geneeskunde. De accreditatievraag richt zich in eerste instantie op twee trainingen die momenteel aangeboden worden voor docenten/ begeleiders die betrokken zijn bij het masterdeel van de opleiding en in de nabije toekomst ook voor vervolgopleidingen specialisten. Het betreft de Basistraining Clinical Teaching en de Basistraining Toetsen op de werkplek.

 

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
Postbus 616
6200 MD
Maastricht
043-3885751