Opleidingen details Medilex BV

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 404795)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Psychofarmaca worden gebruikt door ongeveer 60% van de mensen met een verstandelijke beperking in instellingen en 20-40% in woonwijken of zorgboerderijen. Bij een groot gedeelte van hen is echter geen onderliggende psychiatrische stoornis bekend. Zij krijgen deze medicatie dan vaak vanwege gedragsproblemen waar geen andere oplossing voor gevonden is. De kans is groot dat u in uw werk te maken krijgt met cliënten die psychofarmaca gebruiken.

Na afloop van het congres weten de deelnemers: wat de werking van psychofarmaca is, hoe zij bijwerkingen signaleren, in hoeverre psychofarmaca een vrijheidsbeperkende maatregel is, wat de rol van de begeleiders is, waar men op moet letten bij het afbouwen van psychofarmaca en welke alternatieven er zijn.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Congres
 Verdiepend
50
100
ja
395,00 excl. btw
5
Geen toetsing, wel evaluatie
N.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:15
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.