Opleidingen details Universiteit Maastricht, O&O

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei (ID nummer: 404735)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3616-10-2020 t/m 15-10-2021

Motivatie voor leren is van cruciaal belang voor een optimale professionele ontwikkeling. Dit geldt voor co-assistenten als ook voor arts-assistenten en zelfs voor medisch specialisten. Specialisten kunnen de intrinsieke motivatie bij lerenden stimuleren en ook het leerklimaat binnen een team of afdeling kan hierbij helpen. Daarom gaat deze training dieper in op factoren die motivatie tot leren bevorderen en hoe specialisten kunnen bijdragen aan het stimuleren en inspireren van co/arts-assistenten op de werkplek. Hoe inspireer je hen zich steeds verder te ontwikkelen? Wat heeft iemand nodig om zichzelf te motiveren? En hoe kunnen we een motiverend klimaat creëren dat zorgt voor een gezonde mate van groei en ontwikkeling en tevens bijdraagt aan het voorkomen van stress en burn-out klachten?

Middels gezamenlijke reflectie en discussie zullen deelnemers zich bewust worden van aspecten in het dagelijks handelen die impact hebben op het inspireren van andermans (en eigen) groei. Tevens bieden wetenschappelijke inzichten van de Zelf-Determinatie Theorie een theoretische onderbouwing. Gedurende deze ééndaagse training wordt een overzicht gegeven van aandachtspunten voor de eigen praktijk. Daarbij zijn autonomie, verbinding en competentie de kernbegrippen die elk uitgebreid aan bod zullen komen. Het belang van de mindset van de lerende wordt besproken, als ook manieren om als specialist deze bij te sturen naar een op-groei-gerichte mindset. Taalgebruik en feedback zijn hierbij van belang.

Inspireren en groei is een gezamenlijk proces tussen specialist en lerende. Het vraagt om co-creatie van het leerproces en het leerklimaat. Co-creatie motiveert tot hogere betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel en draagt bij aan een passendere en minder stressvolle leeromgeving. De training voorziet in praktische tips en handvaten om dit in praktijk te brengen.

Doelen van de training:
1. Deelnemers krijgen inzicht in belangrijke factoren voor het bevorderen van intrinsieke motivatie bij lerenden.
2. Deelnemers reflecteren op het belang van co-creëren van het leerproces en leerklimaat en verwerven vaardigheden en handvaten om dit in de praktijk te brengen.
3. Deelnemers versterken hun feedbackvaardigheden gericht op stimuleren en inspirerend taalgebruik en het bevorderen van een op-groei-gerichte mindset.
4. Deelnemers zijn zich bewust hoe zij deze kennis en vaardigheden kunnen gebruiken in de preventie van stress en burn-out klachten bij lerenden.
 

Doelgroep
Specialisten in opleidingsziekenhuizen in de OORZON.
De cursus is ook zeer geschikt voor AIOS die co-assistenten begeleiden.
Deze cursus kan ook gevolgd worden door specialisten en AIOS van eenzelfde afdeling.

Aantal deelnemers
Max. 10

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
325
Tijd14:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 17:00
Locatie Heerlen (NL) (Toon kaart)

Het betreft de Universiteit Maastricht, Faculteit Health, Medicine and Life Science afdeling Geneeskunde. Binnen de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) bevindt zich de taakgroep Docentprofessionalisering (DocProf). Deze taakgroep ontwikkelt, coordineert en draagt zorg voor de uitvoering van workshops en trainingen voor docenten betrokken bij het onderwijs van de opleiding voor geneeskunde. De accreditatievraag richt zich in eerste instantie op twee trainingen die momenteel aangeboden worden voor docenten/ begeleiders die betrokken zijn bij het masterdeel van de opleiding en in de nabije toekomst ook voor vervolgopleidingen specialisten. Het betreft de Basistraining Clinical Teaching en de Basistraining Toetsen op de werkplek.

 

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
Postbus 616
6200 MD
Maastricht
043-3885751
Selecteer een bestand aub.