Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Attachment Based Family Therapy (level 1) (ID nummer: 404535)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2429-10-2020 t/m 28-10-2021

ntroductieworkshop ABFT, level 1

Depressieve en suïcidale jongeren en jong volwassenen - en hun ouders - staan voor immense problemen en uitdagingen. Vaak hebben ze al jarenlang therapie en behandeling gehad en is de relatie tussen kind en ouder(s) ernstig verstoord. ABFT is een kortdurende, evidence-based en systemische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend proces doorlopen. De relaties in het gezin - en niet het problematische gedrag - zijn de focus van de behandeling.

Tijdens de behandeling werken de therapeuten met de jongeren en hun ouders vanuit het gehechtheidsperspectief. Het herstellen van het vertrouwen van jongeren in hun ouders, als bron van steun, vormt de rode draad in de behandeling. Tegelijkertijd leren ouders om emotioneel beter afgestemd te reageren op de behoeften van hun kind.

ABFT kan daarnaast ook ingezet worden in de behandeling van jongeren met diverse problematiek.

 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
6
14
ja
985
24
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
De opleiding ABFT is alleen toegankelijk voor GZ-psychologen, orthopedagogen-Generalisten, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Een BIG registratienummer is vereist bij inschrijving.
Bestand 
200729 Programma ABFT.pdf128 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.