Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opfrisdag Functie- en Betekenisanalyses (FABA) in relatie tot interventiekeuzen binnen de CGt (ID nummer: 404359)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen69-4-2021 t/m 8-4-2024

Inleiding
Uit veel onderzoek is naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Echter, helaas knappen niet alle patiënten voldoende op van een protocollaire behandeling. Ook treden er soms complicaties op in de behandeling en is er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Inhoud workshop
In deze workshop (nascholingsdag) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de plek van de verklarende analyses (FA en BA) binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces, de wijze waarop de verklarende analyses worden gemaakt en kunnen worden gebruikt volgens het Handboek CCGt (Korrelboom en Ten Broeke, 2014). Het opstellen van de FA en BA is in dit boek flink aangescherpt t.a.v. het boek uit 2004. Daarbij worden ook meer recente ontwikkelingen besproken rondom de FABA, zoals het werken middels de Lines of Defense (Ten Broeke en Rijkeboer, 2017).

 

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Workshop
 Verbredend
 Verdiepend
10
14
ja
245
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Cognitief Gedragstherapeutisch geschoolde behandelaren: cognitief gedragstherapeuten, cognitief gedragstherapeutisch werkers, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, Klinisch psychologen. Deelnemers dienen minimaal de basiscursus CGT / CGW te hebben afgerond.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.