Opleidingen details Lingeland Psychologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Vervolgcursus Schemagerichte therapie in de BGGZ (ID nummer: 404327)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Door de veranderingen in de zorg komt zwaardere problematiek in de Basisgeneralistische GGZ terecht. Daarnaast zijn veel aanmeldingsklachten in de BGGZ gerelateerd aan de persoon van de cliënt en de disfunctionele patronen waarin deze verstrikt kan raken. Het behandelen van (milde) persoonlijkheidsproblematiek is daardoor niet meer voorbehouden aan de Specialistische GGZ, maar roept wel de vraag op wat haalbaar is binnen de beperkte behandelduur van de BGGZ. Het kunnen toepassen van kortdurende schematherapie vereist gedegen kennis en kunde op het gebied van de schematherapie, enerzijds om de haalbaarheid van kortdurende schematherapie goed te kunnen inschatten, anderzijds om schematherapie in verkorte vorm goed te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat dit slechts losse technieken zijn die aan een cognitief gedragstherapeutische behandeling worden toegevoegd.

 

Deze 25-uurs vervolgcursus Schematherapie is gericht op het verdiepen van de kennis van schematherapie en het uitbreiden van vaardigheden om deze therapie ook in kortdurende trajecten te kunnen uitvoeren. De cursus veronderstelt een goede basiskennis van de schematheorie, schematherapeutische principes en technieken. Er wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Ook wordt geoefend met het opstellen van het behandelplan en bepalen en behouden van de focus van behandeling. Ook in kortdurende trajecten is de therapeutische relatie (limited reparenting) essentieel. Dit is dan ook een belangrijk onderwerp, zowel wat betreft het hanteren van de therapeutische relatie als de invloed van eigen schema’s en modi van de therapeut op dit proces. Naast het uitgebreid oefenen van diverse schematherapeutische technieken, komt tenslotte het opzetten van kortdurende schematherapeutische groepsbehandeling aan bod.

 

De cursus is sterk gericht op het actief aan de slag gaan met de stof en oefenen van technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies. De literatuur wordt vooraf gelezen en slechts kort toegelicht in de cursus.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Diagnostiek en indicatiestelling; toepassing van Schematherapie in de BGGZ
 • Opstellen van een behandelplan, bepalen van de behandelfocus in schema/moditermen
 • Opzet van de schematherapeutische behandeling in de BGGZ
 • Casusconceptualisatie en modusmodel bij veelvoorkomende problematiek
 • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
 • Interventies aanpassen op therapiefase en cliëntgedrag (schema / modus)
 • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
 • Interventies gericht op het versterken van de Gezonde volwassene
 • Mindfulness en Schematherapie
 • Hanteren en stimuleren van boosheid
 • Toepassing van kortdurende schematherapie in groepen
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
14
ja
1150
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
1. Het met goed gevolg afgerond hebben van een door de Vereniging voor Schematherapie (VSt) erkende basiscursus Schematherapie.

2. Één van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging1, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
c. de NVO2 orthopedagoog-generalist en de postmaster orthopedagoog-generalist SKJ3, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:15
Locatie
OpmerkingenUtrecht

Lingeland Psychologie is een praktijk voor opleiding, supervisie en leertherapie. De docent, Fieke Bosma, organiseert cursussen op het gebied van schematherapie (ook incompany) en geeft les voor organisaties als Forta en het EFP. De diverse curssussen zijn gericht op toepassing van schematherapie in de reguliere specialistische ggz, maar ook in de forensische psychiatrie, verslavingzorg en basis ggz.

Groeneweg 60
4197 HH
Buurmalsen
0620090773
Selecteer een bestand aub.