Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur) (ID nummer: 404309)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Binnen de forensische psychiatrie heb je als hulpverlener te maken met een doelgroep die veelal niet op vrijwillige basis behandeling zoekt. Daarnaast is een psychiatrische stoornis vaak niet de aanmeldreden, maar gedrag waar anderen last van hebben. Het werken met deze doelgroep vraagt dus om specifieke vaardigheden. Belangrijk is dat je degene die wordt aangemeld (voor het gemak noemen we deze toch maar “de cliënt” hoewel dat feitelijk vaak (nog) niet de juiste benaming is) geïnvolveerd krijgt in de behandeling, dat je daarnaast oog hebt voor de belangen en contextuele krachtenvelden. Samenwerken met andere partijen rondom de cliënt, onder andere de verwijzer (veelal de reclassering) is van groot belang. Ook de belangen van de mensen om de cliënt heen, dien je mee te nemen. En uiteraard het allerbelangrijkste: dat je blijft behandelen en oog hebt voor de belangen en belevingswereld van de cliënt. Binnen de forensische psychiatrie is de diversiteit bij de cliënten  groot, ook de culturele achtergrond (in de breedste zin van het woord) speelt een rol in de problematiek waarmee de cliënt te kampen heeft. Daarnaast is er vaak ook sprake van verslavingsproblematiek. In deze vervolgcursus wordt aandacht besteed aan het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces bij deze doelgroep. Hoe kan het grensoverschrijdende gedrag geanalyseerd worden in gedragstherapeutische termen? Welke psychiatrische problematiek ligt daaraan ten grondslag, hoe vertaal je deze achterliggende problematiek in je doelen en welke interventies pas je toe?

anders (vul hieronder in)
Cursus
 Verdiepend
14
14
ja
€ 1.545 incl. digitale literatuur, excl. boeken
50
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. ​​​​​​
OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus.
Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen6 dagen van 9.30 - 16.30 uur, 1 online meeting van 20.00 - 20.30 uur voorafgaand aan de cursus

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.