Opleidingen details Zonder Zorg

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling (ID nummer: 404284)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Najaarssymposium Kinderpsychiatrie en Neuropsychologie wordt georganiseerd ter gelegenheid van de presentatie van de heruitgave van het handboek Gedragsneurologie van het kind (2020, C. Njiokiktjien).

In 2004 publiceerde dr. Charles Njiokiktjien Gedragsneurologie van het kind, handboek voor neuropsychologie, neurologie en psychiatrie, waarin hij de belangrijkste inzichten van de 20e eeuw beschreef. Gedragsneurologie van het kind is geheel herschreven met het doel de zoektocht naar up-to-date kennis te vergemakkelijken. Deze lijvige monografie (1100 bladzijden en ca. 3600 referenties) heeft een hybride aard; naast de ontwikkelingsstoornissen kan men veel andere klinisch nuttige neuropsychologische onderwerpen vinden.

De vraag in het boek en tijdens het symposium is: Is kennis van de neurale dimensies en de fundering van functies en hun stoornissen relevant voor het klinische werk? Tijdens het symposium wordt hierop ingegaan. Daarbij komen wetenschappelijke inzichten omtrent ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen aan de orde met relevantie voor diagnostiek en behandeling. Het belooft een boeiend symposium te worden onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychatrie Jan Buitelaar en met toonaangevende sprekers uit de werkvelden psychiatrie, neurologie en (neuro)psychologie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)KNMG-GAIA
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
uitsluitend academici
Congres
 Verbredend
 Verdiepend
50
100
ja
265
6
Geen toetsing
nvt
Bestand 
Programma(1).docx20 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

ZonderZorg levert een totaalpakket aan ondersteunende diensten voor (beroeps)verenigingen in de GGZ. Zowel bij nieuw op te richten verenigingen als bij reeds bestaande verenigingen kunnen wij u veel werk uit handen nemen.

Zie voor gedetailleerde informatie over te leveren diensten www.zonderzorg.nl

Leidseplein 5
1017 PR
Amsterdan
020 623 97 44
Selecteer een bestand aub.