Opleidingen details Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijscholing LVAK Expertdagen (ID nummer: 404257)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3623-9-2020 t/m 22-9-2021

De vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) stelt zich primair ten doel om de uitvoerende aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die werken met met verplichte Wet Meldcode,  binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Er zijn meer dan 1700 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangesloten bij de LVAK.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

Leden volgen een verplicht een bijscholingsdag per jaar. Ze kunnen kiezen uit Basisdagen (voor nieuwe leden), themadagen of Expertdagen (voor leden langer dan twee jaar lid).

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

De bijscholingsdagen najaar 2020 worden fysiek aangeboden met inachtneming van de geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Deelname bijscholingsdag valt onder lidmaatschap LVAK
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling is een vakgroep voor uitvoerende aandachtsfunctionarissen die werken met de verplichte Wet Meldcode. De vakgroep biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn meer dan 1200 leden vanuit alle doelgroepen die met de meldcode moeten werken, aangsloten bij de LVAK.

De leerdoelen op de bijscholingsdagen zijn gericht op: de meldcode, taken van de aandachtsfunctionaris, begeleiden van de collega's bij het uitvoeren van de meldcode, adviesfunctie naar directie en bestuur, gespreksvoering met betrokkenen over bijzondere zorg. Verder: signaleren van KM/HG/OM, vormen, risicofactoren, jurisisch kader, geheimhouding en de meldcode, informatie delen, privacy, tools voor het begeleiden van de collega's, gevolgen van KM/HG/OM, intervisie over de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris.

De bijscholingsdagen beslaan zes contacturen. 

Burijnstraat 3
1825JM
Alkmaar
0641018031
Selecteer een bestand aub.