Opleidingen details Lean Instituut @ Verbeeten
Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 (ID nummer: 404229)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 32710-9-2020 t/m 9-9-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Lean Leiderschap opleiding
Een leider die effectief bijdraagt aan een cultuur van continu verbeteren heeft specifieke kenmerken. Centraal hierbij staat het denken vanuit waarde voor de klant. Met een proces georiënteerde benadering stimuleert de leider het verwijderen van verspillingen en de multidisciplinaire samenwerking. De leider weet middels een inspirerende visie zijn medewerkers te activeren. Om de doelen van de organisatie te bereiken, vergroot hij het probleemoplossend vermogen van zijn team. Dit doet hij door frequent aanwezig te zijn op de werkvloer en ter plaatse te coachen. Respect en dienstbaarheid kenmerken zijn gedrag en er is besef van het feit dat het leren voor hem en de mensen in de organisatie nooit ophoudt.

Beschrijving
In de Lean Leiderschap opleiding wordt door middel van interactieve sessies en diverse simulaties de management toolbox stevig aangevuld en ontwikkelt de deelnemer een nieuwe kijk op de eigen organisatie. Op een inspirerende manier wordt de link gelegd naar de praktijk, de doelstellingen en resultaten van de eigen organisatie. De opleiding kent tien modules off-the- job training verdeelt over vijf lesdagen van 09.00 – 16.30 uur. Korte tijd na iedere lesdag is er met de groep intervisie van een halve dag. Naast de lesdagen en intervisies moet je als deelnemer rekening houden met een extra studiebelasting van ongeveer twee uur per module.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1 Lean vogelvlucht
Module 2 Lean leiderschap in vogelvlucht
Module 3 Het verbeterproces en de dagstart
Module 4 De verbetermethodiek PDCA & A3
Module 5 Waardestroom management
Module 6 Operationele stabiliteit
Module 7 Policy deployment en prestatiemanagement
Module 8 De standaard van de leider
Module 9 & 10 Lean implementatie en examen

Per module wordt on-the-job coaching aangeboden. Dit wordt benut om de geleerde principes, tools en technieken in de organisatie in te bedden en hands-on te ondersteunen. Invulling van de coaching is maatwerk en op basis van behoefte en onderwerp.

Doel van de opleiding
Het doel van de Lean Leiderschap modules: leidinggevenden voorzien van een gedegen basiskennis van lean management en middels interactieve vormen de vertaalslag maken naar de eigen praktijk. Daarnaast leren de leidinggevenden om op een andere manier naar de eigen organisatie te kijken en leren zij welke houding en welk gedrag passend is binnen een lean transformatie.

(Meerdaagse) Nascholing
2250
Dit is het bedrag voor de training wanneer deze in company gegeven wordt.
Als deze training in open inschrijving gegeven wordt, dan kost deze 3650 per deelnemer.
Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAlrijne

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBernhoven LL Lichting maart 2021

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUden (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTopaz LL L7

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLL VBK2 Alrijne Ziekenhuis

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWoonzorg LL Lichting 1

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAlrijne SBMT 2

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTopaz LL L6

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAlrijne SBMT 1

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBernhoven LL Lichting september 2020

Tijd9:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAlrijne LL L8

Tijd09:00 - 17:00
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTopaz L5 LL

Tijd09:00 - 17:00
LocatieLeiderdorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAlrijne LL7

Lean Instituut @ Verbeeten (LI@V) is hét kennis & opleidingsinstituut op het gebied van Lean management en verbeteren in de zorg. LI@V verzorgt opleiding, training en kennissessies voor medewerkers en instanties in de gezondheidszorg en overige dienstverlenende sectoren.

Onze visie luidt: “Samen Leren, Samen Vernieuwen!”

Samen Leren, Samen Vernieuwen richt zich op het realiseren van een duurzaam resultaat voor individuen, teams en organisatie. Dit duurzame resultaat is bijvoorbeeld een gewenste verandering in het werkgedrag, samenwerking tussen verschillende beroepsdisciplines of het optimaliseren van het werkproces.

Samen Leren, Samen Vernieuwen is een combinatie van denken en doen! Naast off-the-job- training helpen de Lean trainers on-the-job medewerkers, leidinggevenden of teams werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Het overdragen van kennis en of het bijbrengen van vaardigheden staat centraal in onze aanpak.

CRKBO geregistreerd: Lean Instituut @ Verbeeten heeft in januari 2014 aangetoond alles op orde te hebben wat nodig is om een organisatie voor kort- beroepsonderwijs te zijn. Dit betekent dat wij geen BTW in rekening hoeven te brengen.

Brugstraat 10
5042 SB
Tilburg
Postbus 90120
5042 SB
Tilburg
013 594 76 71