Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Postmaster opleiding Medische Psychologie (ID nummer: 404144)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie4020-11-2020 t/m 16-3-2022

Inleiding
Patiënten in de somatische gezondheidszorg die geconfronteerd worden met een chronische somatische aandoening zoals kanker, multiple sclerose of Parkinson, krijgen te kampen met diepe onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood. Als gevolg hiervan kunnen angst, depressie en andere aanpassingsproblemen ontstaan waar de patiënt en zijn naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang de gevolgen van ondervinden. Een goede begeleiding is van het grootste belang. De psychologische zorg heeft betrekking op die continue, actieve begeleiding van mensen met een chronische somatische aandoening in alle fasen van het ziekteproces en de periode daarna. De ondersteuning en behandeling van deze patiënten behoeft specifieke kennis en vaardigheden in aanvulling op de reeds bestaande kennis, vaardigheden en attitude van de psycholoog/therapeut.

De postmaster opleiding medische psychologie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en de RINO Groep. Als verdieping op deze opleiding wordt een module ontwikkeld voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die hebben deelgenomen aan de postmaster opleiding medische psychologie of de eerdere postmaster opleiding psychosociale oncologie.

‘Ziekte drukt op de veerkracht van mensen’, aldus hoofdopleider Christien de Jong in een interview over de postmaster opleiding medische psychologie.

Blended opleiding
Deze 9-daagse opleiding van in totaal 54 uur wordt blended aangeboden. Er zijn 6 klassikale bijeenkomsten van 6 uur die worden aangevuld met 18 uur e-learning modules in de vorm van online colleges en opdrachten, en online spreekuren. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docenten, met o.a. een online docentenspreekuur. Op deze wijze is er op de lesdag niet alleen meer ruimte voor vaardigheidstraining, maar kun je ook nog meer profiteren van de deskundigheid van de docenten en de uitwisseling met de andere deelnemers. Zo komt de praktische toepasbaarheid van de opleiding nog sterker tot zijn recht.

Doelgroep
Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gekwalificeerde eerstelijnspsychologen en psychiaters, die werkzaam zijn in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, hospice of praktijk/centrum voor psychosociale hulpverlening of eerstelijns ggz. Tijdens de opleiding dien je relevant werk te hebben, waarin de mogelijkheid bestaat patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten te behandelen en multidisciplinair samen te werken.

Doelstellingen/eindtermen van de opleiding
Na afloop van de opleiding heb je kennis over de relevante ziektegenerieke en ziektespecifieke aspecten van aanpassingsproblemen bij patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten. Je kunt aanpassingsproblemen in kaart brengen vanuit een attitude van meervoudige loyaliteit met alle betrokkenen in het krachtenveld op wie de ziekte invloed heeft: de patiënt, naasten en medische professionals.

Je beheerst de volgende vaardigheden:

Vanuit het bio-psycho-sociale model kun je aanpassingsproblemen zien als een verstoring tussen de specifieke draaglast van de ziekte en de draagkracht van de patiënt en diens naasten.

Je kunt een werkhypothese en interventieplan opstellen van aanpassingsproblemen bij patiënten in relatie tot hun naasten en de betrokken medische professionals.

Je bent in staat aanpassingsproblemen te behandelen met interventies, die de veerkracht van patiënt en diens naasten versterken.

Je kunt multidisciplinair samenwerken en consultatie bieden aan betrokken medische professionals.

Je kunt reflecteren op persoonlijke drijfveren, kracht en kwetsbaarheden die een rol spelen in het werken met patiënten met existentiële problematie

(Meerdaagse) Nascholing
2700
Inclusief digitale literatuur en lunch op lesdagen
Hoofdniveau
Consultatieve en –Ziekenhuispsychiatrie
ZGP (zelfstandig gevestigden)
Sociale Psychiatrie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.