Opleidingen details Franciscus Gasthuis & Vlietland, afdeling Transmurale Samenwerking

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop SOLK (ID nummer: 404068)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 326-10-2020 t/m 5-10-2021

De scholing 'Workshop SOLK' bestaat uit vier onderdelen. Hieronder wordt per onderdeel beschreven hoe hier invulling aan wordt gegeven. Dagvoorzitter Lieke Visser-Klein Haar, adviseur Transmurale Samenwerking begeleidt de avond. De avond is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten, medisch psychologen en psychiaters. Allen zijn betrokken bij de zorg voor patiënten met SOLK.

  1. Introductie SOLK

Presentatoren: Joop Dopper, huisarts, en René Koop, huisarts

Korte beschrijving:

  • Wat is SOLK?
  • Doelstelling van de workshop
  • Landelijke ontwikkelingen
  • Regionale ontwikkelingen

Beschrijving van leerdoel(en) en kernboodschap(pen):
Bij mensen met SOLK problematiek zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. Daarom is het van belang dat zij in een netwerk met elkaar kunnen samenwerken om de hulp te bieden die nodig is, en die hulp op elkaar af te stemmen. In deze workshop willen we onderzoeken hoe we dat het beste kunnen vormgeven in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

2. Casuïstiek

Presentatoren: Carla van Beurden, huisarts, Noor Godijn, neuroloog Franciscus en Annemarie Huijssoon, gynaecoloog Franciscus

Korte beschrijving:

  • A.d.h.v. casuïstiek wordt de behandeling van SOLK patiënten en de samenwerking daaromtrent weergegeven
  • De casussen betreffen banale SOLK problematiek
  • Er wordt ingegaan op wat er goed gaat, wat beter kan, en er wordt gereflecteerd op de samenwerking

Beschrijving van leerdoel(en) en kernboodschap(pen):
Het illustreren van het belang van goede samenwerking omtrent de zorg voor patiënten met SOLK. Inzicht krijgen in de mogelijkheden en behoeftes van de betrokken zorgverleners.

3. Workshop: aan de slag

Workshopbegeleider: René Koop, huisarts, Joop Dopper, huisarts, Jan Driesen, neuroloog Franciscus, Sandra van Det-Voogt, projectleider bij Zorgorganisatie Eerste Lijn en Lieke Visser, adviseur Transmurale Samenwerking Franciscus

Korte beschrijving:

  • In kleine groepjes van max. 5 personen worden, a.d.h.v. een uitgetekende patiëntenreis, knelpunten in de samenwerking geïnventariseerd, en ideeën voor soepele samenwerking aangedragen.

Beschrijving van leerdoel(en) en kernboodschap(pen):
Inzicht krijgen in de mogelijkheden en behoeftes van de betrokken zorgverleners, en interactief nagedacht over wat nodig is om een actief netwerk te creëren om SOLK patiënten de zorg te kunnen bieden die nodig is.

4. Discussie en afsluiting

Korte beschrijving:

  • Na de workshop worden de resultaten van elk groepje gepresenteerd en is er ruimte voor discussie en plenaire vragen.

Beschrijving van leerdoel(en) en kernboodschap(pen):

Deelnemers krijgen inzicht in de opgehaalde ideeën van alle groepjes, en worden geïnformeerd over het vervolg.

(Meerdaagse) Nascholing
0
De presentatoren werken in het ziekenhuis of in samenwerking met het ziekenhuis en werken belangeloos mee aan het symposium. De facilitaire zaken (ruimtes, buffet, etc.) worden ter beschikking gesteld door het ziekenhuis. De reden hiervan is dat dergelijke bijeenkomsten de inhoudelijke samenwerking tussen ziekenhuis en de partners in de eerstelijn verbetert, wat ten goede komt van de patiëntenzorg.Er zijn geen kosten aan verbonden
Tijd17:30 - 21:30
LocatieSchiedam (NL) (Toon kaart)

Ziekenhuis

Vlietlandplein 2
3118 JH
Schiedam
Postbus 215
3100 AE
Schiedam
010-8934730
Selecteer een bestand aub.